Kamery live
prognoza pogody

XLII Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko u nas!

20 listopada 2017 07:08
Wyciszenie Włącz dźwięk

W porządku obrad listopadowej Sesji Rady Miasta gorący temat opłaty targowej i krytego lodowiska mobilnego. Czy sala obrad znów będzie pełna handlarzy z Nowej Targowicy? Co radni postanowią w sprawie opłaty targowej? Zapraszamy na transmisję live prosto z sali obrad Urzędu Miasta. Zaczynamy tradycyjnie tuż przed 15:00!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

8. Wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.

9. Zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu.

10. Nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu.

11. Organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Miasta Nowy Targ.

12. Zmiany uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.

13. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

14. Zmiany nazwy ulicy.

15. Uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020.

16. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad.

NT24TV 20.11.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również