PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie – konferencja PPUZ

26 kwietnia 2021 12:50

Instytut Medyczny oraz Instytut Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zapraszają na konferencję on-line pod nazwą „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie”, która odbędzie się 21 maja 2021 roku. Uczestnikami wydarzenia będę przede wszystkim członkowie studenckich kół naukowych, studenci fizjoterapii, pielęgniarstwa, kosmetologii, dietetyki oraz ratownictwa medycznego

Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie - konferencja PPUZ

„Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” – szczególnie w kontekście pandemii Covid-19 oraz jej długofalowych konsekwencji – są tematem niezwykle aktualnym, a wręcz palącym. Już 21 maja, dzięki stworzeniu przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń, ten niezwykle ważki problem zostanie poruszony przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu oraz zaproszonych gości.

Warto podkreślić, że działalność studenckich kół naukowych jest ważnym elementem wspomagającym proces kształcenia w PPUZ w Nowym Targu. Przyczyniają się one niewątpliwie do rozwoju życia naukowego Uczelni, m.in. poprzez możliwość prezentacji własnych osiągnięć i wymiany doświadczeń ze studentami innych placówek, w tym także instytucji zagranicznych, z którymi PPUZ współpracuje.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Wykłady będą prowadzone w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i angielskim. Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. 

Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

dr Halina Romualda Zięba (Instytut Zdrowia), PPUZ w Nowym Targu,

 V-ce przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

dr Wioletta Ławska PPUZ w N. Targu (Instytut Medyczny)

Skład Komitetu Naukowego Konferencji:

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. Hubert Wolski, prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

 Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, KSWPZ Kraków

Prof. dr hab. Daniel Zarzycki, PPUZ w Nowym Targu

dr hab. Zbigniew Doniec prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

dr hab. Ivon Grys prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

dr Maria Zięba, PPUZ w Nowym Targu

PhDr Wioletta Mikuľáková, PhD. prodekanka pre vedecko – výskumnú činnosť a hodnotenie kvality.Fakulta zdravotníckych odborov Prešovská univerzita v Prešove

PhD dr Stefan Madaras – Katolicka Univerzita v Rużomberku Slovensko

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. – Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vedoucí katedry ergoterapie FZS UJEP Ústí nad Labem – Czechy

PhDr. Mgr. Michal Vostrý, PhD. – Katedra Ergoterapie FZS UJEP Ústí nad Labem – Czechy

os 26.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również