Kamery live
prognoza pogody

Wstąp w szeregi Policji. Rekrutacja trwa!

15 marca 2023 19:12

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi nowotarskiej Policji. Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych.

Wstąp w szeregi Policji. Rekrutacja trwa!

W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu służbę można pełnić w Wydziale Prewencji, Wydziale Ruchu Drogowego, Wydziale Sztab Policji, Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziale do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą, Wydziale Wspomagającym, Zespole ds. Dyscyplinarnych, jako oficer prasowy, czy w podległych komisariatach w Jabłonce, Czarnym Dunajcu, Szczawnicy, Rabce-Zdroju i Posterunku Policji w Łapszach Niżnych.

Co oferuje Policja?

 • na początek 5285 zł brutto (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzymasz 4165 zł brutto. Dodatkowo, pełniąc służbę w OPP w Krakowie, możesz liczyć na ekstra 500 zł brutto.
 • stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby i uzyskanie uprawnień emerytalnych;
 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie – informator Nauka o Policji);
 • korzystne warunki socjalne, w tym nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję,nagrody jubileuszowe;
 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
 • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, urlopy dodatkowe;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Kto może pełnić służbę w Policji?

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu
 • testu wiedzy i testu sprawności fizycznej
 • badania psychologicznego w tym testu psychologicznego
 • rozmowy kwalifikacyjnej
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

Gdzie złożyć dokumenty?

 • w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109 w poniedziałki i środy w godzinach 8.30 – 14.30
 • w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A we wtorki w godzinach 9.00 – 14.00.

Wszelkie informacje na temat doboru do służby w szeregach Policji znajdują się na stronie: Rekrutacja do służby w Policji – Policja Małopolska

 

os 15.03.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również