Kamery live
prognoza pogody

Wspomnienie po Bogusławie Giełczyńskim

20 marca 2020 17:34

Zasługi dla urzędu miasta, pożarnictwa jak i całej nowotarskiej społeczności. Odszedł człowiek, bez którego Stolica Podhala nie byłaby taka sama.

Wspomnienie po Bogusławie Giełczyńskim

Bogusław Giełczyński po ukończeniu Technikum Ekonomicznego i złożeniu egzaminu dojrzałości 1 lipca 1966 roku rozpoczął pracę zawodową najpierw w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu w Wydziale Spraw Wewnętrznych, a od 1973 roku w Urzędzie Powiatowym w Wydziale Spraw Wewnętrznych. Po reformie w 1975 roku przeniesiony został do pracy w Urzędzie Miasta w Nowym Targu – gdzie przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej w 1991 roku Burmistrz Miasta powierzył mu obowiązki Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych. Jako zastępca Kierownika Gminnego Biura Spisowego angażował się w jego organizację i sprawny przebieg na terenie miasta.

Od młodzieńczych lat angażował się w działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej w OSP Nowy Targ. Jako członek Zarządu OSP podejmował działania, które doprowadziły do lepszego wyposażenia jednostki OSP, zmodernizowania Remizy OSP, bezpieczeństwa strażaków, a także włączenia jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wielokrotnie nagradzany za zasługi dla pożarnictwa. 

Kilkakrotnie powoływany na Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zadbał o przygotowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów samorządowych, angażował się również w organizację i przebieg wyborów do Sejmu i Senatu na terenie Miasta.

W lipcu 2006 roku obchodził Jubileusz 40 lecia pracy zawodowej. Jego praktyka zawodowa wskazywała na duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin. Wieloletnie doświadczenie, umiejętność kierowania zespołami, dobra współpraca z pracownikami wykorzystywane były w bieżącej pracy w Urzędzie. Bogusław Giełczyński posiadał dużą wiedzę popartą licznymi ukończonymi kursami i szkoleniami, dzięki czemu profesjonalnie i fachowo wykonywał powierzone mu zadania i obowiązki. Doświadczenie, wysokie umiejętności, życzliwe podejście do klienta sprawiały, że uznawany był za osobę godną zaufania, kompetentną i szanowaną w społeczności nowotarskiej. 

Wykonywał swoją prace z dużym zaangażowaniem. Cieszył się szacunkiem i zaufaniem zarówno klientów urzędu jak i współpracowników oraz przełożonych. Wielokrotnie nagradzany przez Burmistrz Miasta za duży wkład pracy, społeczną postawę i zaangażowanie w sprawy miasta. Za szczególny wkład pracy na rzecz Miasta Nowy Targ odznaczony w 2010 roku medalem 650-lecia Miasta Nowy Targ. Pan Bogusław Giełczyński pod koniec swojej pracy zawodowej został odznaczony medalem złotym za długoletnią służbę Nowemu Targowi.

/ps/

Piotr Starmach 20.03.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również