Kamery live
prognoza pogody

Władysław Szewczyk odkrywany na nowo – pamiątki po działaczu ludowym trafiły do Muzeum Podhalańskiego

W czwartkowe popołudnie w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu w obecności pana Jana Łapsy Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Targu, odbyła się niezwykle podniosła uroczystość przekazania do zbiorów placówki pamiątek związanych z Władysławem Szewczykiem działaczem ludowym i wieloletnim radnym miejskim.

Władysław Szewczyk odkrywany na nowo  - pamiątki po działaczu ludowym  trafiły do Muzeum Podhalańskiego

Bezcenną spuściznę po swoim dziadku przekazała bezpłatnie Pani Aniela Demucha z Nowego Targu. Wśród licznych dokumentów, zdjęć, afiszy i książek znalazły się także wyjątkowe przedmioty m.in. ręcznie spisane na małym skrawku papieru stacje drogi krzyżowej, wykonane przez Władysława Szewczyka podczas jego pobytu w Obozie Koncentracyjnym w Ravensbrück oraz różaniec, na którym się modlił przez całe swoje dorosłe życie.

Do zbiorów muzeum trafiło blisko 400-set muzealiów związanych z bohaterem spotkania, ale również z jego najbliższą rodziną. Wszystkie dokumenty zostały zinwentaryzowane, zdigitalizowane, opracowane oraz zabezpieczone w specjalnych kopertach, teczkach i pudłach bezkwasowych. Już wkrótce będą one dostępne dla badaczy i regionalistów w muzealnej czytelni naukowej.

Podczas wieczornicy odbyła się także uroczystość oficjalnego przekazania dokumentów. Protokół w imieniu rodziny podpisała Pani Aniela Demucha, natomiast ze strony muzeum pod dokumentem i załącznikami złożył swój podpis Robert Kowalski kierownik placówki. Część bezcennych pamiątek zostało pokazanych na specjalnie na tę okoliczność przygotowanej ekspozycji, którą przez najbliższy tydzień będzie można zwiedzać w nowotarskim ratuszu.

Ważnym punktem czwartkowej Wieczornicy Pamięci był wykład Pani dr Mirosławy Bednarzak-Libera z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, zatytułowany „Stronnictwo Ludowe na tle dziejów ruchu ludowego”. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż warszawska placówka była partnerem wydarzenia. Jak zapowiedzieli organizatorzy w 2020 roku planowana jest w Nowym Targu wystawa poświęcona działalności ludowców w powiecie nowotarskim. Należy również wspomnieć, iż w zbiorach Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu znajdują cztery sztandary kół wiejskich i zarządu powiatowego Stronnictwa Ludowego oraz inne równie niezwykle cenne pamiątki.

Władysława Szewczyk, jak podkreślał Robert Kowalski podczas swojej prezentacji, był postacią nietuzinkową. Całe jego życie było naznaczone wieloma przeciwnościami losu i dramatami rodzinnymi, jednak nie zdołały one złamać w nim ducha społecznikowskiego. Urodził się 17 czerwca 1884 r. w Nowym Targu. Z zawodu był stolarzem. W Nowym Targu ukończył wpierw kurs czeladniczy a potem mistrzowski a doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzykrotnie wyjeżdżał i pracował przy budowie kościelnych ołtarzy. Po powrocie założył własny zakład, który okazał się być również miejscem spotkań działaczy ludowych. Był bowiem także aktywnym działaczem ludowym. W Stronnictwie Ludowym pełnił różne eksponowane funkcje m.in. prezesa struktur miejskich czy sekretarza a potem również skarbnika Zarządu Powiatowego w Nowym Targu. Władysław Szewczyk to również aktywny samorządowiec, przez szereg lat zasiadał w Radzie Miasta Nowego Targu. Będąc osobą zaufania publicznego pełniał zaszczytną i odpowiedzialną funkcję ławnika sądowego.

Po wybuchy II wojny światowej został wyznaczony przez władze niemieckie na zakładnika i na tej liście pozostawał przez kilka miesięcy na przełomie 1939/40 r. Aresztowany 21 listopada 1942 r. przeszedł przez więzienie Palace w Zakopanem, następnie był więziony w Tarnowie skąd trafił do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu a później do Ravensbrück. Pobyt w obozach poważnie nadszarpnął jego zdrowie jednak, nadal pozostał aktywnym działaczem na niwie społecznej. Zwołał pierwszy po zakończeniu wojny zjazd struktur powiatowych Stronnictwa Ludowego i opowiedział się po stronie Stanisława Mikołajczyka. Ze względów ideologicznych i osobistych nie zgodził się i nie włączył w działalność Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, współpracującego z władzami komunistycznymi. Był jednym z twórców i prezesem Samopomocy Chłopskiej w Nowym Targu oraz prowadził działalność charytatywną w ramach Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zmarł w Nowym Targu 17 lutego 1964 r. i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Dziś część pamiątek związanych z Władysławem Szewczykiem trafiło na modernizowaną obecnie stała wystawę w Muzeum Podhalańskim.

mat. prasowe

 

os 05.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
...... 22:26 07.04.2019

A Kowalski już dr przed nazwiskiem nie pisze? Zmądrzał czy spokorniał?

Zobacz również