Kamery live
prognoza pogody

W sprawie Rancha LOT – wspólne zgłoszenie miasta i WIOŚ do prokuratury (aktualizacja)

28 kwietnia 2022 09:51

NOWY TARG. Akredytowane laboratorium analityczne ALS Poland i laboratorium WIOŚ w pobranych na skarpie Białego Dunajca poniżej Rancha LOT próbkach potwierdziły zanieczyszczenie ściekami bytowymi i węglowodorami ropopochodnymi.

 

W sprawie Rancha LOT – wspólne zgłoszenie miasta i WIOŚ do prokuratury (aktualizacja)

Ponieważ wyloty rur były wyprowadzone na skarpę, więc odpada tu element nieumyślności i przypadkowości – miasto we współpracy z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska składa do prokuratury zawiadomienie o dopuszczeniu się przez właściciela ośrodka zanieczyszczenia środowiska. Zgodnie z art. 182 Kodeksu Karnego, czyn taki podlega karze nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Na tym zawiadomieniu bulwersująca i przewlekła sprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie rozległego, wielofunkcyjnego ośrodka się nie skończy. Wody Polskie w październiku – listopadzie 2020 roku przeprowadzały w obiekcie kompleksową kontrolę, stwierdzając korzystanie z nielegalnego i nieopomiarowanego ujęcia wody. Kontrola WIOŚ stwierdziła nawet więcej, bo dwa takie ujęcia. Ponieważ prowadzenie działalności gastronomicznej, hotelowej i organizowanie imprez bez legalnego ujęcia wody jest niedopuszczalne, Wody Polskie również zdecydowały się wszcząć postępowanie po tej linii.

Interwencje policji na skarpie Rancha LOT, po zgłoszeniach dokonywanych przez miejski ekopatrol, ostatnio odbywały się na skarpie Białego Dunajca co kilka dni. Nie mając jednak popartego wynikami laboratoryjnych analiz zgłoszenia od służb ochrony środowiska, funkcjonariusze mogli jedynie spisać protokół stwierdzający wypływ ścieków. Właściciel nie wpuszczał ich na posesję i odmawiał podpisania protokołów.

Była jednak instytucja, do której odezwał się na piśmie. To Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, która w sprawie zarządzonych rozbiórek prowadziła już postępowanie egzekucyjne.

– Właściciel zgłosił nam dokonanie rozbiórki instalacji, studzienki i zbiornika – mówi Gabriela Przystał, Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Nadzór zastanawia się jeszcze, czy sprawdzić wiarygodność na tego zgłoszenia. Poza tym od początku wykonana niezgodnie z Prawem Budowlanym instalacja biologicznej oczyszczalni ścieków może jeszcze kryć w ziemi różne niespodzianki. Nie wiadomo, jak gęsto naszpikowana jest skarpa wylotami rur. Źródeł skażenia wód i gleby może być na terenie ośrodka znacznie więcej, np. przerdzewiałe, nie zabezpieczone podwójną ścianką i betonową wanną, ukryte w ziemi zbiorniki na substancje ropopochodne. Słowem – teren intensywnie użytkowany gospodarczo od kilkudziesięciu lat domaga się ujawnienia i wnikliwej inwentaryzacji takich źródeł. Zapewne będzie to przedmiotem prokuratorskiego postępowania wszczętego skutkiem zawiadomienia składanego przez miasto i WIOŚ.

Do tego dochodzą jeszcze działania koparką na skarpie – z przemieszczeniem ziemi – które na pewno naruszają stosunki wodne (kompetencja Wód Polskich). Mają poza tym znamiona zacierania śladów skażeń środowiska, czyli dowodów przestępstwa. 

(asz)

Anna Szopińska 28.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również