Kamery live
prognoza pogody

W sprawie obwodnicy Ludźmierskiej – proponowane trójporozumienie

13 marca 2019 17:02

NOWY TARG. Reakcją Zarządu Dróg Wojewódzkich na wniosek miasta, które oczekuje sfinansowania projektu obwodnicy ul. Ludźmierskiej, jest nadesłana propozycja trójporozumienia. Miałoby ono objąć województwo, miasto i powiat. Proponowane przez województwo trójporozumienie dotyczy partycypacji samorządów w kosztach wielowariantowej koncepcji oraz projektu.

W sprawie obwodnicy Ludźmierskiej – proponowane trójporozumienie

Przebieg obwodnicy ul. Ludźmierskiej przez Ibisor jest pokazany w projekcie zmian Studium Kierunków i uwarunkowań rozwoju przestrzennego miasta Nowego Targu, wyłożonym do publicznego wglądu w ubiegłym roku. Ta droga została też pokazana we wcześniejszych dokumentach planistycznych, w 2010 roku, ale w nieco innej lokalizacji.

Jej początek przewidywany był wtedy na skrzyżowaniu z ul. Składową, przy światłach koło E.Leclerca. Dalej miała biec przez ul. Kasprowicza, nad torami i w kierunku Ibisoru, łącząc się z zakopianką na skrzyżowaniu z ul. Parkową. 

  – Jednak ten wariant oznaczałby wyburzenie kilku, jeśli nie kilkunastu budynków przy ul. Kasprowiczazaznacza Wojciech Watycha, naczelnik wydziału rozwoju i urbanistyki UM Nowego Targu. – Dlatego kilka lat temu burmistrz podjął decyzję o zweryfikowaniu przebiegu tej drogi i powstała wstępna koncepcja w kilku wariantach. Miejska komisja urbanistyczna wybrała przebieg prowadzący przez teren byłej zajezdni PKS, nad torami kolejowymi i w kierunku Ibisoru, tak, jak to było pierwotnie planowane. Ten z kolei wariant nie wymaga wyburzeń.)

 W niedawno uchwalony przez Radę Miasta plan miejscowy Nowy Targ 33 jest już wrysowany przebieg obwodnicy Ludźmierskiej. Jest również zgoda właściciela terenu zajezdni, a to aspekt bardzo ważny, bo przybliża realizację obwodnicy.

Planowana droga nie wchodzi w koryto Dunajca, a więc nie koliduje z obszarem Natura 2000. Natomiast mamy tam do czynienia z terenami zalewowymi.

– Będzie ta kwestia bardzo szczegółowo badana na etapie decyzji środowiskowej i wtedy odpowiednie opracowania wykażą, na ile ta droga będzie wpływać na korygowanie obszarów zalewowych – zapewnia naczelnik Watycha. – Wtedy też te kwestie będziemy bardzo szczegółowo rozstrzygać. Teraz, według mnie, jest za wcześnie, aby mówić o tym, w jaki sposób te tereny będą poszerzane lub ograniczane, szczególnie od strony zachodniej, bo to budzi największe kontrowersje.

Koncepcja, którą miasto posiada, jest na razie bardzo wstępna. Do uzyskania decyzji środowiskowej potrzeba natomiast szczegółowej, wielowariantowej koncepcji. Ona właśnie ma powstać w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Idea jest taka, by prawdopodobnie kilkusettysięczny koszt przygotowania koncepcji i projektu ponosiły: w połowie województwo, a w pozostałej części, po jednej czwartej, powiat i miasto.

Przez dwa tygodnie na razie sprawa partycypacji w koncepcji i w projekcie nie weszła pod obrady Zarządu Powiatu. Odesłał on ją do skonsultowania Powiatowemu Zarządowi Dróg. Ta jednostka natomiast, przed wyrażeniem opinii, zwróciła się do burmistrza z prośbą o pokazanie całego planowanego ciągu obwodnic na terenie miasta. 

(asz)

 

 

Anna Szopińska 13.03.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również