Kamery live
prognoza pogody

W sobotę obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia

5 kwietnia 2018 23:07

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło, które przyświeca obchodom Światowego Dnia Zdrowia w 2018 roku. Sentencja ta jest wizją, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od ponad 70 lat. Przekonanie, że wszyscy luzie powinni mieć możliwość osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zdrowia powoduje, że tegoroczne święto mocno koncentruje się na temacie Powszechnej Opieki Zdrowotnej.

W sobotę obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia. W związku z tym wizja „Zdrowie dla wszystkich” była jej naczelnym drogowskazem przez ponad 70 lat. Jest ona również impulsem dla dążeń całej organizacji wspierających kraje w wysiłkach ku stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC).

W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela.

Organizacja utrzymuje zorientowanie na powszechną opiekę zdrowotną poprzez serię wydarzeń zaplanowanych na 2018 r. Pierwszym z nich jest Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia, będący okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

Rola powszechnej opieki zdrowotnej

Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną, inwestują de facto w kapitał ludzki. W ostatnich dziesięcioleciach powszechna opieka zdrowotna zyskała status kluczowej strategii służącej osiągnięciu celów rozwojowych, zarówno tych około zdrowotnych, jak i tych rozumianych w szerszym kontekście. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

Wpływ Światowego Dnia Zdrowia

Niektóre kraje już poczyniły znaczące postępy w osiągnięciu powszechnej opieki zdrowotnej. Jednak dla połowy światowej populacji dostęp do koniecznej opieki zdrowotnej jest wciąż niemożliwy. Jeśli kraje chcą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, kolejny miliard ludzi musi znaleźć się w zasięgu powszechnej opieki zdrowotnej do 2023 roku.
Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Światowa Organizacja Zdrowia wraz z partnerami podzieli się przykładowymi sposobami osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez serię wydarzeń i debat.
Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”.

W 2018 roku naszym celem jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej.
– Inspirowanie – podkreślając wpływ decydentów politycznych na transformację ogólnonarodowego stanu zdrowia; uświadamiając, że jest to proces zaangażowany i ambitny; zapraszając do uczestnictwa w procesie zmian.
– Motywowanie – dzieląc się przykładami z krajów, które już zbliżają się do osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej; zachęcając innych do znalezienia własnej ścieżki do osiągnięcia celu.

– Doradzanie – zapewniając narzędzia do zorganizowanego dialogu politycznego na temat poprawy powszechności opieki zdrowotnej w danym kraju lub wspierając takie wysiłki w innych krajach (poprzez np. rozszerzenie dostępności opieki, poprawę jakości świadczonych usług medycznych, zredukowanie konieczności odpłatności z własnej kieszeni).

Temat przewodni, hasło i znacznik hasztag #

– Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest: Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.  Hasło brzmi „Zdrowie dla wszystkich” 

Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaKażdego (ang. #HealthForAll), jednak należy zwrócić uwagę także na posty ze znacznikiem #ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay).

Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018

– Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego. 

– Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami.

– Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów. Powszechna opieka zdrowotna jest osiągalna. Niektóre kraje poczyniły w drodze do jej osiągnięcia ogromne postępy. Wyzwanie to utrzymać jej dostępność na poziomie oczekiwanym przez obywateli.

– Różne kraje podchodzą do problemu powszechności opieki zdrowotnej w różny sposób, nie ma uniwersalnych rozwiązań. Jednak każdy kraj może zrobić coś, by poprawić powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.  Aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i instytucje na zorientowaną na ludzi i dla ludzi.

– Każdy może mieć wpływ na sposób osiągnięcie powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji o powszechnej opieki zdrowotnej. Zbyt wielu ludzi jest pomijanych w opiece zdrowotnej „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa. Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej: 

– Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych.
– Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara dziennie lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni.  Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) przeznacza co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą tzw. „wydatki na sytuacje nadzwyczajne”.

– Ponoszenie wydatków na sytuacje nadzwyczajne w kontekście służby zdrowia to problem globalny. W bogatszych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i części Azji, które już osiągnęły wysoki poziom dostępu do świadczeń zdrowotnych rośnie ilość obywateli, którzy przeznaczają co najmniej 10% środków z budżetu domowego na koszty związane z opieką zdrowotną ponoszonych z własnej kieszeni.

Czym jest powszechna opieka zdrowotna?

–  Z powszechną opieką zdrowotną mamy do czynienia wtedy, kiedy obywatele i lokalne społeczności mają dostęp do koniecznych świadczeń zdrowotnych bez dodatkowych obciążeń finansowych. 

– Powszechna opieka zdrowotna umożliwia wszystkim dostęp do świadczeń zdrowotnych, które są pomocne w zwalczaniu najważniejszych przyczyn chorób i śmierci; powszechna opieka zdrowotna jest jednocześnie gwarancją jakości opieki na poziomie wystarczającym do poprawy stanu zdrowia osób, które z niej korzystają.

Czym nie jest powszechna opieka zdrowotna?

– powszechna opieka zdrowotna nie oznacza bezpłatnego dostępu do wszystkich możliwych czynności zdrowotnych niezależnie od ich kosztu, ponieważ żaden kraj nie jest w stanie świadczyć wszystkich usług bez odpłatności w sposób zrównoważony.

– powszechna opieka zdrowotna nie oznacza jedynie zapewnienia minimalnego koszyka świadczeń zdrowotnych, służy także stopniowemu rozszerzaniu wachlarza usług i ochrony finansowej w miarę wzrostu dostępnych zasobów.

– powszechna opieka zdrowotna nie oznacza jedynie leczenia jednej osoby, służy także wspieraniu usług dla całej populacji, takie jak kampanie zdrowia publicznego, dotyczące np. dodawania fluoru do wody lub kontroli miejsc rozmnażania komarów, które mogą przenosić wirusy chorobotwórcze.

– powszechna opieka zdrowotna nie służy jedynie opiece zdrowotnej i finansowaniu systemu ochrony zdrowia danego kraju. Bierze pod uwagę wszystkie składowe systemu zdrowia – systemów i instytucji, które świadczą usługi bezpośrednio, placówki zdrowotne i sieci komunikacyjne, technologie zdrowotne, systemy informacyjne, mechanizmy kontroli jakości, a także zarządzanie i kwestie prawne.

Twój udział w Światowym Dniu Zdrowia 2018

Każdy ma do odegrania pewną rolę we wspomaganiu dyskusji i wpływaniu na zorganizowany dialog ku polepszeniu polityki osiągania i utrzymania powszechnej opieki zdrowotnej w twoim kraju.
W szczególności oznacza to:
– Zmianę polityki ministerstw tak, by wpływała pozytywnie na zdrowie, wzrost gospodarczy i rozwój społeczny.
– Mediację między parlamentarnymi komisjami zdrowia i grupami zajmującymi się zdrowiem kreującymi politykę a tymi, którzy zajmują się jej wdrażaniem.

– Takie sformułowanie programów partii politycznych, by odpowiadały one wymogom wyrażanym przez ich zwolenników.

– Ochrona interesów środowiska medycznego przez organizacje zawodowe.

– Działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiemu blisko ludzi, aby wyrażały obawy różnych grup ludności.

– Wyrażanie własnego zdania indywidualnie domaganie się świadczeń zdrowotnych na dobrym poziomie.

– Udział mediów w zwiększeniu świadomości o powszechnej opiece zdrowotnej i zapewnieniu transparentności i odpowiedzialności w procesie tworzenia polityki zdrowotnej.

Nieważne, do której z grup należysz, zawsze możesz przejąć stery.

Co możesz zrobić?

Dla przedstawicieli władz:

– Zaangażowanie w zorganizowane dyskusje z szeroko rozumianymi instytucjami społecznymi, których dotyka problem powszechnej opieki zdrowotnej, a jednocześnie są niezbędne w jej osiągnięciu.

– Uchwycenie żądań ludzi, ich opinii i oczekiwań wobec kwestii związanych z powszechną opieką zdrowotną, by usprawnić reakcje polityczne. Możliwe jest przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzez spotkania bezpośrednie, ankiety lub referendum.

– Współpraca z lokalnymi organizacjami i działaczami w dziedzinie powszechnej opieki zdrowotnej, by wypracować realne rozwiązania wpływające na poprawę sytuacji.

Dla osób prywatnych, pracowników organizacji społecznych i instytucji opieki zdrowotnej

– Wyrażanie swoich potrzeb, opinii i oczekiwań lokalnym władzom, politykom, ministrom i innym reprezentantom.

– Wykorzystanie mediów do podzielenia się swoimi historiami z punktu widzenia społeczności i pacjentów dotkniętych problemem. 

– Organizowanie wydarzeń z pomocą mediów i serwisów społecznościowych, takich jak fora dyskusyjne, debaty polityczne, koncerty, marsze i wywiady, by umożliwić ludziom spotkania z ich reprezentantami politycznymi w kontekście powszechnej opieki zdrowotnej.

Dziel się materiałami i dołącz do dyskusji w serwisach społecznościowych W trakcie kampanii będziemy komunikować się za pośrednictwem serwisów społecznościowych:  Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaKażdego (ang. #HealthForAll), jednak należy zwrócić uwagę także na posty ze znacznikiem #ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay). Udostępniaj nasze posty w swojej grupie znajomych, dziel się własnymi materiałami i dołącz do dyskusji nad kwestiami związanymi z kampanią.

mat. prasowe 

os 05.04.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również