Kamery live
prognoza pogody

W przyszłym roku reklamy znikną z Nowego Targu?

24 listopada 2019 15:52

To będzie rewolucja estetyczna. Urzędnicy kończą prace nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej, która uporządkuje przestrzeń publiczną w Stolicy Podhala. Miasto ma zostać podzielone na trzy strefy, a większość szpetnych banerów i reklam w ciągu roku ma zostać usunięta.

W przyszłym roku reklamy znikną z Nowego Targu?

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju urzędnicy przedstawili koncepcję proponowanej przez nich uchwały krajobrazowej, nad którą prace rozpoczęły się jeszcze w czerwcu 2016 roku. W ciągu całego tego czasu magistrat nie tylko dokonywał zmian w zapisach, ale także prowadził konsultacje z przedsiębiorcami i korporacjami działającymi na terenie Nowego Targu. Niestety, pomimo tego jak wiele zmian wprowadzi proponowana uchwała w życiu miasta, zainteresowanie ze strony nowotarżan było znikome.

 – Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w styczniu 2018 roku. Wpłynęło kilkanaście zastrzeżeń, w ich wyniku wprowadziliśmy pewne poprawki. Pewne uwagi złożył również konserwator zabytków. Przemodelowaliśmy wówczas projekt uchwały, aby go maksymalnie uprościć – tłumaczył Wojciech Watycha, naczelnik Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami. – W lipcu tego roku projekt uchwały podlegał wyłożeniu i mimo, że procedura urzędnicza tego nie przewidywała, zwołaliśmy mieszkańców na kolejne konsultacje. Wpłynęło 9 uwag zgodnie z procedurą. Odezwały się duże firmy, duże sieci działające na terenie miasta. Niestety spora część mieszkańców nie zareagowała na nasze konsultacje.

Miasto zostanie podzielone na trzy strefy krajobrazowe

W ramach uchwały krajobrazowej Nowy Targ ma zostać objęty trzema obszarami, w których zasady co do umieszczania reklam w przestrzeni publicznej będą się znacząco różnić.

 – Pierwsza strefa krajobrazowa obejmuje teren zespołu staromiejskiego wraz z terenem historycznych przedmieść – mówiła Anna Szarek, architekt i współtwórca uchwały krajobrazowej. – Druga strefa krajobrazowa obejmuje pas 200 metrów w terenie niezabudowanym oraz 50 metrów w terenie zabudowanym od krawędzi istniejących lub projektowanych dróg krajowych. Natomiast trzecia strefa to pozostała część miasta.

Pierwsza strefa to przede wszystkim rynek. Jej granica idzie wraz z granicą strefy ochrony konserwatorskiej, która jest wyznaczona w studium uwarunkowań i planie miejscowym. W jej obszarze zasady co do lokowania reklam i szyldów są najbardziej restrykcyjne.

Druga strefa to przede wszystkim tzw. „Zakopianka” – i chodzi tu zarówno o obecną drogę krajową jak i tą projektowaną. W pasie 50-u bądź 200-u metrów od jezdni (w zależności od tego czy teren jest zabudowany bądź niezabudowany) mają zniknąć wszystkie reklamy. Dotyczyć to będzie przede wszystkim rejonu Niwy czy Równi Szaflarskiej.

W trzeciej strefie znajdują się wszystkie inne rejony Nowego Targu. Tu, jak zaznaczają urzędnicy, proponowane przepisy są najbardziej liberalne, aby nie zamykać całkowicie przedsiębiorcom możliwości lokalizacji własnych reklam.

W trakcie posiedzenia komisji urzędnicy na oczach radnych skonfrontowali ze sobą zdjęcia przedstawiające obecny stan rzeczy przy tzw. „Zakopiance” oraz wizualizacje prezentujące otoczenie drogi krajowej, jakie będzie już po wprowadzeniu uchwały. Przyszłość – według zaprezentowanych wizualizacji – klaruje się widowiskowo. Dotychczasowy las reklam znika, a ogólną szpetotę zastępuje widok na góry. Radni nie kryli swojego entuzjazmu.

Za nieprzestrzeganie przepisów będą drakońskie kary

Niestety, obecnie Stolica Podhala często jest brana za zły przykład funkcjonowania reklam w przestrzeni publicznej w Polsce. Wszyscy obecni na posiedzeniu komisji byli zgodni ze stwierdzeniem, że z wszechobecną szpetotą trzeba wreszcie zrobić porządek.

– Na temat obecnego wyglądu reklam w Nowym Targu nie trzeba dużo mówić, a przykłady wręcz skandalicznych decyzji ze strony dużych inwestorów, jak np. skrzyżowanie ul. Szaflarskiej z ul. Królowej Jadwigi pokazują dobitnie, że bez tego instrumentu prawnego ze szpetotą sobie nie poradzimy – tłumaczył Wojciech Watycha.

 – W jaki sposób będziemy egzekwować likwidację reklam? Kto będzie to likwidował? – dopytywał radny Leszek Pustówka.

Urzędnicy stawiają sprawę jasno – kary będą wydawane szybko. Kto postawi reklamę niezgodnie z uchwałą, wówczas czynności egzekucyjne wszcznie organ podatkowy czyli burmistrz miasta – a nie nadzór budowlany, jak to zazwyczaj było do tej pory.

 – Na dzień dzisiejszy jeśli ktoś realizuje coś niezgodnie z planem miejscowym, tak jak to ma miejsce w przypadku tej reklamy na skrzyżowaniu ul. Szaflarskiej z ul. Królowej Jadwigi to nadzór budowlany wszczyna postępowanie. W mediach jest nawet komunikat, że została podobno wydana decyzja o rozbiórce. Ale wiemy ile to w rzeczywistości trwa, a bo odwołanie, a to skarga, kwestia jeszcze doręczenia… To trwa lata – wyliczał naczelnik, obnażając słabości obecnego systemu prawnego.

Zmiana ta oznacza, że kary finansowe trafiać będą do budżetu miasta.

– Nasza uchwała zakłada, że w formie decyzji na właściciela nieruchomości – a nie obiektu – kara wyniesie 400-krotność stawki dziennej. Kara będzie zaliczana nie od dnia wydania decyzji, a od dnia fizycznego naruszenia obowiązującej uchwały – wytłumaczył Wojciech Watycha. – To ma być bat na tych, którzy te przepisy notorycznie omijają. Podsumowując, to właściciel posesji będzie miał obowiązek zlikwidować reklamę na własnej posesji.

Jednak uchwała zakłada nie tylko likwidację szpetnych reklam i nakładanie kar na stosowanie się do nowych zapisów, ale określa również ich sytuowanie na terenie miasta.  

Zasada jest prosta – jedna działalność, jeden szyld

Reklamodawcy i właściciele posesji będą mieli rok na dostosowanie swoich reklam do nowych przepisów – gdy te wejdą w życie. Z kolei każda nowa reklama, która powstanie po uchwaleniu uchwały, będzie od razu podlegała nowym przepisom. Czasu na dostosowanie się nie będą mieli za to właściciele ogrodzeń pełnych na terenie miasta, na których rozmieszczono dane reklamy.

Restrykcjom przestrzennym i rozmiarowym nie będą podlegały tablice urzędnicze. Podobnie sytuacja będzie wyglądała z banerami i reklamami wchodzącymi w obręb imprez masowych czy wydarzeń społecznych takich jak np. Jarmark Podhalański czy wybory prezydenckie, parlamentarne bądź samorządowe. Jednak i tu nowe przepisy będą w pewien sposób je obowiązywać – tego typu reklamy będą musiały zostać usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia wyborów bądź danej imprezy.

Największe restrykcje dotyczyć będą w rynku. To wizytówka miasta i tam urzędnicy będą kładli największą dbałość o estetykę w wyglądzie nieruchomości czy tablic. Główne założenie jest proste – jeden szyld dla jednej działalności. Ulokowanie szyldu też będzie podlegało przepisom i będzie można postawić go tylko na danej części nieruchomości. Zakazane będzie m.in. naklejanie reklam na okna obiektu czy umieszczanie ich na dachach budynków.

 – Rozróżniliśmy kilka rodzajów szyldów, mając na uwadze specyfikę budynków. Ustalona została maksymalna dopuszczalna powierzchnia szyldów, określono ich maksymalną wysokość. Ta zasada jest dla wszystkich stref, choć wraz z kolejną strefą, tym bardziej te przepisy się różnią – tłumaczyła Anna Szarek. – Często bywa tak, że na jednym budynku są cztery szyldy. Dlatego wprowadziliśmy ograniczenie w ich stosowaniu.

Są też pewne ustępstwa. Będzie możliwość nakładania dodatkowego szyldu na ogrodzeniach bądź tablicach, jeśli budynek w którym mieści się dana działalność gospodarcza jest niewidoczny bądź mieści się daleko od drogi. Na terenach niezabudowanych będzie możliwość sytuowania szyldów w formie tablic reklamowych. Dopuszczono możliwość dla budynków usługowych o powyżej 2000 m. kw. postawienia szyldów o wysokości sześciu metrów.

Wszystko wskazuje na to, że uchwała ma podlegać głosowaniu już na najbliższej, grudniowej Sesji Rady Miasta Nowy Targ. 

/ps/

Piotr Starmach 24.11.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również