Kamery live
prognoza pogody

W próbkach z Rancha LOT – horrendalna ilość ropopochodnych

31 maja 2022 20:57

NOWY TARG. W próbkach gleby pobranej z terenu Rancha LOT badania laboratoryjne stwierdziły ponad 2.000 miligramów węglowodorów na kilogram. Oznacza to, że gleba jest dosłownie nasiąknięta substancjami ropopochodnymi, nie mówiąc o ściekach bytowych.

W próbkach z Rancha LOT – horrendalna ilość ropopochodnych

Takie wyniki przesłała dzisiaj Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. WIOŚ informuje też miasto o wynikach kontroli przeprowadzonej w granicach tej nieruchomości. I jest to długa lista naruszeń prawa, obejmująca przede wszystkim:

– pobór wody bez pozwolenia

– brak ewidencji tego poboru

– odprowadzanie do gruntu ścieków wysoko obciążonych substancjami ropopochodnymi.

Dodajmy, że próbki gleby do badań były pobierane również ze skarpy. Podczas gdy wykazały one obecność ponad 2.000 miligramów węglowodorów na kilogram, tak na terenie nie objętym kontrolą, czyli w sąsiedztwie, odnotowano poniżej 20 miligramów ropopochodnych.

Stwierdzone nieprawidłowości spowodowały, że Wojewódzka Inspekcja podjęła decyzję o skierowaniu do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu wniosku o wszczęcie postępowania a art. 182 Kodeksu Karnego. A traktuje on o odpowiedzialności za „zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach”.

Ale nie koniec na tym. Ponieważ właściciel obiektu nie umożliwił kontrolującym ustalenia przebiegu kanalizacji sanitarnej i opadowej, Wojewódzka Inspekcja kolejne wystąpienie skierowała do Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wnioskując o ustalenie tego przebiegu, także o weryfikację obowiązku rozbiórki oczyszczalni biologicznej oraz o sprawdzenie szczelności zbiorników obsługujących tę nieruchomość.

Jeszcze jedno wystąpienie WIOŚ pójdzie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – w formie zawiadomienia o możliwości spowodowania szkody na powierzchni ziemi.

Postępowania w sprawie ścieków bytowych i ropopochodnych wypływających z Rancha LOT prowadzą już więc i Wody Polskie i WIOŚ. Prokuratura Rejonowa właśnie zawiadomiła miasto o wszczęciu śledztwa na jego wniosek. Ze względu na skalę i specyfikę zanieczyszczenia powodowanego działalnością prowadzoną w obiektach Rancha LOT od 2014 roku, kiedy nieruchomość nabył obecny właściciel, organ dochodzeniowy zapewne będzie rozważał powołanie biegłego, który zewidencjonuje wszystkie źródła zanieczyszczeń na tym terenie. Ściekowy skandal jest tym bardziej karygodny, że odbywał się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, a ścieki przenikały do wód gruntowych, podziemnych, następnie do Białego Dunajca i Dunajca, w którego biegu zlokalizowane są ujęcia wody do spożycia.

(asz)

 

 

Anna Szopińska 31.05.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również