Kamery live
prognoza pogody

W Podhalańskim Szpitalu – wkrótce testy i pomoc za półtora miliona

7 maja 2020 08:06

POWIAT NOWOTARSKI. Nowotarski Szpital stanie się beneficjentem pomocy o wartości półtora miliona zł. Jego bakteriologiczne laboratorium do kilku tygodni przeistoczy się w nowoczesne laboratorium genetyczne, gdzie będzie możliwe wykonywanie testów na koronawirusa.

W Podhalańskim Szpitalu – wkrótce testy i pomoc za półtora miliona

Województwo małopolskie postarało się o znaczące wsparcie dla publicznych jednostek służby zdrowia. Umożliwiły to zmiany w sposobie wydatkowania środków europejskich, które trzeba  było negocjować i na poziomie krajowym, i na poziomie europejskiej komisji. W pierwszym rzędzie zyskają na tym szpitale o statusie wojewódzkich, ale pomoc trafi i do szpitali powiatowych, jak nasz Podhalański. Wartość tej pomocy w dużej mierze zależy od wysokości rocznego kontraktu. 

– Ze wszystkich szpitali powiatowych w Małopolsce, licząc według tego klucza, Podhalański uzyska stosunkowo bardzo duże wsparcie – mówi Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. – Jest to blisko półtora miliona zł na wyposażenie i sprzęt medyczny, który będziemy mogli zakupić, korzystając ze zliberalizowania ustawy o zamówieniach publicznych, czyli szybkiej procedury. Tym sprzętem będą respiratory, urządzenia diagnostyczne dla OIOM-u i dla oddziałów, które w razie konieczności będą służyć pacjentom z koronawirusem, jeśli tacy znajdą się w naszym szpitalu.

Ważnym elementem tego wsparcia będą też karetki dla ratownictwa medycznego. Całe województwo w ramach tych zakupów zyska 50 nowych ambulansów.

– Podhalański Szpital otrzyma dwa ambulanse w pełni wyposażone – zapowiada dyrektor. – Szacuje się, że wartość jednego takiego ambulansu to ok. 650 tys. zł. To jest dla nas znakomita informacja, bo na podstacjach ratownictwa medycznego eksploatujemy tych ambulansów dziewięć. Rocznie przejeżdżają one w sumie ponad 600 tys. kilometrów, więc powinniśmy rocznie jeden do dwóch ambulansów dokupywać, żeby tabor utrzymać w dobrym stanie. Takie wsparcie ze środków unijnych i województwa małopolskiego pozwoli nam własne środki szpitalne wydatkować na inne cele.  

Komisja zdrowia Sejmiku Województwa, której dyrektor Wierzba przewodniczy, akceptowała ten pomysł Zarządu Województwa, służący ratowaniu zdrowia i życia pacjentów w sytuacji bezprecedensowo trudnej.

Druga bardzo dobra wiadomość jest taka, że Szpital dynamicznie rozwija swoje laboratorium bakteriologiczne, powiększając je kadrowo i doposażając w sprzęt.

– Po to, abyśmy mogli na własny użytek, w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym, wykonywać badania w kierunku koronawirusa – mówi dyrektor Wierzba. – To by nam bardzo ułatwiło pracę, bo wymazywanie pacjentów do zabiegów planowych odbywałoby się sprawniej, a uzyskiwanie wyników byłoby szybsze.

Źródło pozyskania półmilionowych środków na podniesienie szpitalnego laboratorium do rangi nowoczesnego laboratorium genetycznego szef placówki ma już na widoku.

(asz)

Anna Szopińska 07.05.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również