Kamery live
prognoza pogody

W Podhalańskiej Wyższej – dwóch kandydatów na rektora

27 maja 2020 16:33

NOWY TARG. Po kadencji przerwanej odwołaniem ks. Stanisława Gulaka – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa szykuje się do wyborów uzupełniających, a wkrótce – do wyborów właściwych na kadencję 2020 – 2024. O rektorskie berło ubiega się dwóch kandydatów. 

W Podhalańskiej Wyższej – dwóch kandydatów na rektora

Obaj pretendenci do rektorskiego fotela to dydaktycy już od dłuższego czasu związani z „Podhalanką”: dr hab. Zbigniew Doniec i dr hab. Robert Włodarczyk.

Prof. Doniec, wybitny pulmonolog i alergolog, kieruje Kliniką Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, jest też Konsultantem Krajowym ds. Pneumonologii Dziecięcej, członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society, European Academy of Allergology and Clinical Immunology. To zarówno wykładowca jak i lekarz kliniczny.

Prof. Włodarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to natomiast szef Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, pierwszej w Polsce innowacyjnej jednostki wspólnej dwóch uczelni, która najpierw, jako Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, miała siedzibę w I Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego, teraz zadomowiona jest w „Podhalance”. Jej pionierska w historii Podhala rola polega na oferowaniu bezpłatnych, stacjonarnych studiów ekonomicznych I stopnia, prowadzonych na najwyższym poziomie, przez kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego.

Obaj kandydaci swoją wizję funkcjonowania i Rozwoju „Podhalanki” prezentowali 15. maja, podczas 4-godzinnej, prowadzonej zdalnie debaty, organizowanej przez uczelnianą Komisję Wyborczą. Rolę moderatora pełniła prof. Anna Mlekodaj. Udział w debacie prawie 40 senatorów i elektorów umożliwił program ZOOM, udostępniony Komisji Wyborczej przez partnera, jakim jest Uniwersytet Ekonomiczny. Rzeczowość, poziom i kultura obrad wielu osobom już dały nadzieję lepszego zarządzania „Podhalanką” po niewątpliwie trudnym i pełnym napięć okresie.  

W najistotniejszym punkcie debaty prof. Doniec mówił głównie o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego całej uczelnianej społeczności, o tworzeniu tarczy pomocowej, wykorzystaniu potencjału twórców uczelni w planowanej Radzie Rektorów; o potrzebie inwestowania w najlepszych studentów i karierę indywidualna osób pochodzących z naszego regionu, także o priorytecie, jakim jest kształcenie pielęgniarek.

Jego konkurent przedstawiał z kolei pomysły na zintensyfikowanie rekrutacji, skuteczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej, doprowadzenie Statutu „Podhalanki” do stanu zgodności z wytycznymi ministerstwa nauki i obowiązującego w Polsce prawa. Rysował też kierunki rozwoju uczelni.

Opiniowaniem kandydatów zajął się Senat na jeszcze dłuższym, bo 6-godzinnym posiedzeniu, tym razem w formie tradycyjnej, w uczelnianej auli. Jego członkowie w miniony poniedziałek obradowali, siedząc w odstępach 10-metrowych. Posiedzeniu Senatu przewodniczyła pełniąca teraz obowiązki rektora dr Halina Zięba. Zdecydowaną większość głosów 25-osobowego gremium uzyskał prof. Robert Włodarczyk. Termin wyborów uzupełniających został wyznaczony na 1. czerwca. Po kilku dniach od tej daty, przeznaczonych na składanie ewentualnych protestów, wybrana osoba zostanie rektorem na czas do końca września. Jej rolą będzie też ustalenie kalendarza i przygotowanie właściwych wyborów na pełną już, czteroletnią kadencję.

Najpilniejsze zadanie nowych władz podhalańskiej uczelni to niezwłoczne poprawienie Statutu zgodnie z uwagami ministerstwa. W łonie Senatu ważne jest też uruchomienie komisji roboczych, które zajmą się właśnie poprawianiem Statutu czy uczelnianym Kodeksem Etyki.

Swoją niezależność i rolę Senat na razie zaznaczył, nie opiniując pozytywnie powołania pani prorektor ds. nauki i rozwoju na mocy „ustawy covidowej”. Uznał bowiem, że sytuacja nie wymagała działań nagłych i nic nie przeszkadzało mu zaopiniować kandydatury pani prorektor zdalnie, a nawet listownie. Poza tym zakres kompetencji pani prorektor obejmuje akurat działania, które podczas epidemii ulegają zawieszeniu. Brak pozytywnej opinii dla tego powołania nie skutkuje automatycznie odwołaniem nowej siły z władz uczelni, ale sygnalizuje, że powołanie jest naznaczone skazą prawną.   

Sześciogodzinne prawie posiedzenie Senatu na wniosek prowadzącej je pani dr Haliny Zięby, która pełni obowiązki rektora, zostało przerwane ze względu na zamęczenie uczestników. Dalszą część obrad zaplanowano już po wyborach uzupełniających, na 4. czerwca.

(asz)

Anna Szopińska 27.05.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również