Kamery live
prognoza pogody

W budżecie powiatu na 2020 – 46 mln zł na inwestycje drogowe

8 stycznia 2020 13:01

To budżet określany jako proinwestycyjny, zrównoważony i oszczędny. 21,4% ogółu środków, jakimi powiat nowotarski dysponuje na 2020 rok, przeznaczone zostanie na inwestycje, z czego aż 46 mln zł – na te drogowe. Wśród zadań oświatowych wyszczególnionych w przyjętym 30 grudnia 2019 roku budżecie powiatowym, znalazła się rozbudowa sali gimnastycznej przy “Sokole” oraz przebudowa budynku Domu Nauczyciela w Nowym Targu. 

W budżecie powiatu na 2020 - 46 mln zł na inwestycje drogowe

Przyjęcie Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2020 było najważniejszym punktem XV Sesji, zwołanej w przedostatnim dniu 2019 roku. 

Wydatki budżetu wyniosą w 2020 roku 232 mln zł, dochody określone są natomiast na 209,6 mln złotych. Deficyt wyniesie 21,4 mln zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków (2,1 mln zł), zaciąganego kredytu w wysokości 17,4 mln zł oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

To budżet o charakterze proinwestycyjnym – oznacza to, że aż 21,4 % całości kwoty przeznaczone zostanie na inwestycje. Jako taki, jest “niezwykle trudny do zrealizowania, jednak tylko taka jego konstrukcja daje możliwości dalszego rozwoju powiatu”. Jednocześnie jest to budżet oszczędny, nastawiony na wykonanie zadań priorytetowych. 

– Budżet ten jest oszczędny i ukierunkowany na zadania priorytetowe. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację – podsumował projekt, prezentujący stanowisko Klubu Wspólnie dla Powiatu, Jacek Stopka – Studencki.

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wyniosą w 2020 roku 5,1 mln zł. W ostatnich latach, kwota zadłużenia zmalała z 55 mln zł w 2011 roku do kwoty 22 mln zł w 2018, przy jednoczesnej realizacji inwestycji na poziomie 25 %.

Budżet Powiatu Nowotarskiego na 2020 rok zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 51,3 mln zł. Inwestycje drogowe obejmują 84,5 % tej kwoty, oświatowe – 9,5 %. Główne wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji dróg znajdujących się w miejscowościach: Podwilk i Podsarnie, Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna, Spytkowice, Długopole (remont mostu), Łapsze Wyżne (na te zadania Powiat Nowotarski wykorzysta również 56% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).

Kolejne inwestycje obejmą drogi w Skawie, odcinek Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna (obwodnica), odcinek Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik oraz modernizację połączenia Pienińskich Parków Narodowych. Kwota jaką Powiat przeznacza na te zadania to 46 mln złotych, z czego na połączenie drogowe Pienińskich Parków Narodowych zaplanowano 14, 7 mln złotych.

Dużą pulę wydatków inwestycyjnych stanowią  zadania oświatowe. W tym punkcie planuje się wydatki w kwocie 6,1 mln złotych na zadania takie jak rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Nowym Targu – 2 mln złotych oraz przebudowa budynku Domu Nauczyciela w Nowym Targu – 2,7 mln złotych oraz inne projekty oświatowe – 1,4 mln złotych.

Ponadto 4 mln złotych zostanie przeznaczone na administrację publiczną, w tym 1,8 mln złotych na e-usługi a 2,2 mln złotych na rozwój systemów geoprzestrzennych.

-Sytuacja finansowa samorządów gminnych w ciągu tego roku uległa pogorszeniu. Dofinansowanie wspólnych inwestycji wynosiło w tym roku 44 %. Jak będzie wyglądało w przyszłym budżecie to okaże się po pierwszym półroczu 2020 roku. W 2019 roku zostały zmniejszone inwestycje z powodów pogorszenia sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego – zauważa wicestarosta Bogusław Waksmundzki – Klub Radnych “Wspólnie dla Powiatu”, biorąc pod uwagę wydatki budżetu na rok 2020 stwierdza, że jest to budżet zrównoważony, odzwierciedlający oczekiwania. Dobrze wpisuje się w przyjętą strategię powiatu zakładając wspieranie podstawowych dziedzin wpływających na jego rozwój – sfery gospodarczej i ważnej sfery społecznej. Nigdy nie ma idealnego budżetu, zawsze mamy niedosyt i chcielibyśmy więcej zaplanować, ale budżet na 2020 rok jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały skonstruowane w sposób realny i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Klub ma pełną świadomość, że budżet roku 2020 będzie trudny. Uznajemy jednak, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu swym odpowiedzialnym działaniem – wzorem lat poprzednich – są w stanie zapewnić jego dobrą realizację i funkcjonowanie organizmu powiatowego na dobrym poziomie.

mat. nadesłane/Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

fot. nowotarski.pl/Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

opr. os

os 08.01.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również