Kamery live
prognoza pogody

Usługi opiekuńcze coraz potrzebniejsze. Rząd uruchamia nowy program

6 marca 2021 12:05

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. – Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy tego potrzebują – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do realizacji programu „Opieka 75+” złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób, a szacowana kwota na realizację programu to blisko 28,5 mln zł.

Usługi opiekuńcze coraz potrzebniejsze. Rząd uruchamia nowy program

Program „Opieka 75+” jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, dlatego skierowany jest do osób starszych w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenie małych gmin do 60 tys. mieszkańców.

– Z analizy rocznych sprawozdań resortowych wynika, że w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich następuje wzrost liczby osób, którym przyznaje się usługi opiekuńcze. Strategicznym celem programu „Opieka 75+” jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak i pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo program „Opieka 75+”?

Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystąpią do realizacji programu, uzyskają finansowe wsparcie do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W 2021 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

• dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021;

• dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

• dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W ramach programu dopuszcza się następujące sposoby realizacji przez gminę usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. poprzez:

• zatrudnianie opiekunek na podstawie umowy o pracę (jedynie w zastępstwie opiekunki przebywającej na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim gmina ma możliwość realizacji przedmiotowych usług opiekuńczych w wybranej przez siebie formie);

• zlecenie wykonania przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym;

• zakupienie usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

Coraz więcej osób korzysta z usług opiekuńczych

W roku 2021 deklarację o przystąpieniu do realizacji programu złożyło 583 gminy z usługami dla 7 465 osób. Po analizie przekazanych przez Wojewodów zapotrzebowań ustalono, że oszacowana wysokość środków  na realizację zadania w ramach przedmiotowego programu w 2021 r. wynosi 28 465 290,24 zł łącznie dla wszystkich 16 województw.

Jak było w latach poprzednich?

W roku 2018 do programu „Opieka 75+” przystąpiło 394 gmin, a koszt realizacji programu wyniósł 4 304 728 zł, a usługami opiekuńczymi objęto 2 802 osoby.

Z analizy sprawozdań z realizacji programu w 2019 r. przesłanych przez wojewodów wynika, że program był realizowany w 435 gminach z usługami dla 5 143 osób na kwotę 9 671 561 zł.

W roku 2020 do realizacji programu przystąpiło 509  gmin, usługami opiekuńczymi objęto  7 129 osób. Według wstępnej analizy sprawozdań z realizacji programu wynika, że koszt realizacji programu wyniósł 15 183 330 zł. Szczegółowe dane dotyczące realizacji programu „Opieka 75+” w roku 2020 będą znane w drugim kwartale 2021 r. (do 17 kwietnia 2021 r.) po opracowaniu przez resort sprawozdania końcowego z jego realizacji.

/źródło: gov.pl

Piotr Starmach 06.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również