Kamery live
prognoza pogody

Watycha: budowa nowego lodowiska cały czas aktualna

Wśród tematów poruszonych w interpelacjach radnych, jakie zostały złożone w ostatnim czasie, powróciła sprawa planowanej budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.  Wiadomo, że w tym roku opracowano dokumentację geotechniczną dla  obiektu, burmistrz poinformował także o zawarciu umowy o świadczenie usług doradczych. Chodzi o przeanalizowanie zasadności budowy i sposobu funkcjonowania hali sportowo-widowiskowej oraz określenie optymalnego programu funkcjonalnego. 

Watycha: budowa nowego lodowiska cały czas aktualna

O szczegóły dotyczące zaawansowania prac dążących do powstania obiektu zapytał radny Paweł Liszka. 

-Po przygotowaniu głównych założeń projektowych związanych z lokalizacją obiektu i określeniu szacunkowych kosztów inwestycji, nadal prowadzone są czynności zmierzające do realizacji zadania – zapewnił burmistrz Grzegorz Watycha.

I tak, po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranej lokalizacji hali widowiskowo-sportowej i osiągnięciu konsensusu z Małopolskim Konserwatorem Ochrony Zabytków w sprawie lokalizacji i wysokości budowli (po trwającej w sumie dwa lata procedurze odwoławczej), w tym roku została opracowana dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wyznaczonego terenu dla projektowanego obiektu. Ale to nie wszystko. 

Miasto ma doradcę do spraw nowej hali lodowej

-Została również zawarta  umowa o świadczenie usług doradczych w zakresie analizy dotyczącej zasadności budowy i sposobu funkcjonowania hali sportowo-widowiskowej – lodowiska w Nowym Targu oraz określenie optymalnego programu funkcjonalnego obiektu – informuje burmistrz Nowego Targu – Zakres umowy obejmuje m.in. prognozę społeczno- gospodarczą w organizacji wydarzeń w skali regionalnej, określenie profilu planowanych wydarzeń, wskazanie ewentualnego dodatkowego przeznaczenia obiektu zapewniającego ekonomiczne pod względem kosztowym funkcjonowanie obiektu. 

Umowa jest wciąż w trakcie realizacji, a wyniki prac zespołu specjalistów mają zostać zaprezentowane na początku przyszłego roku. 

Burmistrz Grzegorz Watycha zapewnił także, że jest w stałym kontakcie z parlamentarzystami z naszego regionu, którzy “deklarują swoje wsparcie dla tej ważnej inwestycji” oraz że nie koliduje ona z planami inwestycyjnymi Centralnego Ośrodka  Sportu w Zakopanem. 

-Temat budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych jest nadal aktualny, a jego realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych miasta i otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych – informuje burmistrz Grzegorz Watycha w odpowiedzi na pismo radnego PiS Pawła Liszki – Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz  zgód oraz opracowanie koniecznych dokumentacji technicznych wymaga czasu, szczególnie, że jest to inwestycja wymagająca dużych nakładów finansowych na inwestycję, ale też późniejsze koszty utrzymania. Żywię nadzieję, że Pana zainteresowanie budową obiektu również przełoży się na głos “ZA”, kiedy sprawa  budowy stanie na forum Rady Miasta Nowy Targ. 

Gdzie planowana jest nowa hala lodowa?

Przypomnijmy, że inwestycja ma powstać na terenie tzw. Podmieściska – przy Alejach Tysiąclecia, między mostem na Białym Dunajcu a skarpą. Według wstępnych założeń, Podhalańskie Centrum Sportów Lodowych ma być obiektem wielofunkcyjnym, widowiskowo-sportowym, z podziałem na część główną – z widownią oraz przylegającą do niej, mniejszą halą z taflą treningową, która mogłaby być zamrożona przez cały rok. W głównej części obiektu byłaby  możliwość organizowania wydarzeń sportowych, ale również kulturalnych, targów, wystaw itp. Koszt inwestycji oszacowano na 170 mln zł, z czego 70 mln zł ma wynieść koszt realizacji części sportowej, a 100 mln zł – części hotelowej. 

os 04.11.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
prowdo 17:38 05.11.2021

Ta hala już powstała... ale w Bytomiu za pieniądze, które Nowy Targ zmarnował. Wystarczyło zrobić obiekt zgodnie z wytycznymi i już by była hala. Za to mamy ale ściernisko.

Zobacz również