Światowy Miesiąc Świadomości Autyzmu – wydarzenia do końca kwietnia

Zorganizowania wydarzeń Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu podjął się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu, we współpracy z MOK-iem. Cel to rozwijanie empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu oraz zwrócenie uwagi na to, że autyzm to zaburzenie rozwoju obejmujące całą osobowość. Pandemiczne warunki zmusiły organizatorów, by ograniczyć program do wewnątrzszkolnych … Czytaj dalej Światowy Miesiąc Świadomości Autyzmu – wydarzenia do końca kwietnia