Kamery live
prognoza pogody

Strefa płatnego parkowania w Nowym Targu – pierwsze wnioski mieszkańców

18 listopada 2016 21:01
Wyciszenie Włącz dźwięk

Od dnia 7 listopada 2016 roku, w centrum Nowym Targu zaczęła obowiązywać strefa płatnego parkowania. Objęła ona zarówno obszary, które dotychczas były już płatne, jak Rynek, czy plac Słowackiego, ale również nowe ulice, gdzie postój do tej pory był darmowy. Dość szybko od wdrożenia Strefy, pojawiły się pierwsze uwagi i wnioski mieszkańców w sprawie jej funkcjonowania.

Strefą płatnego parkowania objęto obszar, który charakteryzuje się dużym deficytem miejsc postojowych. Obejmuje ona następujące ulice i rejony: Rynek, Plac Słowackiego (od ul. Sokoła do ul. Parkowej), ul. Szkolną, ul. Krzywą (od pl. Słowackiego do ul. Kolejowej), drogę do Miejskiej Hali Lodowej oraz ulicę Długą na odcinku od ul. Jana Kazimierza do ul. Krzywej. Nowością jest obowiązek wnoszenia opłat na ulicach Szkolnej i Długiej, na których postój do tej pory był darmowy.

Stawki za parkowanie na ulicach w obrębie strefy wynoszą standardowo: 1 zł za czas parkowania do 50 minut, 2 zł za pierwszą godzinę, 2,40 zł za drugą godzinę, 2,80 zł za trzecią godzinę i 2 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę. Ulice objęte strefą płatnego parkowania są odpowiednio oznakowane. Drożej będzie na Rynku, gdzie za pierwsze pół godziny musimy zapłacić złotówkę, godzina parkowania wyniesie nas już 3 zł, za drugą godzinę zapłacimy 3,50 zł, za trzecią – 4 zł, a za czwartą i każdą kolejną po 3 zł. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano udogodnienie w postaci zerowej stawki za pierwszą godzinę parkowania.

Za obsługę strefy płatnego parkowania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. Opłaty dokonuje się w parkomacie lub u pracowników upoważnionych do pobierania opłaty parkingowej. Za niedokonanie opłaty lub przekroczenie czasu parkowania przewidziane są kary pieniężne i opłaty dodatkowe.

Dopuszcza się możliwość wykupienia kart abonamentowych. Uprawnienia do ich wykupienia posiadają podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zatrudnione bądź prowadzące działalność gospodarczą bądź zameldowane stale lub czasowo na terenie strefy płatnego parkowania. Karta ta obowiązuje jednak wyłącznie na parkingach przy Miejskiej Hali Lodowej. Dopuszcza się natomiast wykup karty abonamentowej obowiązującej w strefie P6 (rejon ul. Długiej) przez będące właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 t osoby fizyczne zameldowane stale lub czasowo bądź właściciele nieruchomości na terenie strefy P6.

Prawa do wykupu abonamentu nie mają natomiast dzierżawcy nieruchomości. Kwestia ta została podjęta podczas ostatniej sesji Rady Miasta przez jednego z dzierżawców. Jest to pierwszy oficjalny wniosek w sprawie funkcjonowania strefy, został on skierowany do radnych. Burmistrz miasta Grzegorz Watycha specjalnie dla nas wypowiedział się na temat tej kwestii. Zapraszamy na materiał video. 

 

NT24TV 18.11.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również