Kamery live
prognoza pogody

Stowarzyszenie Nowy Targ dla Mieszkańców: Ludzie chcą dialogu, nie tylko od kampanii do kampanii

NOWY TARG. Prezentacja wyników ankiety przez miesiąc on-line dostępnej dla nowotarżan była przedmiotem drugiej już konferencji Stowarzyszenia „Nowy Targ dla Mieszkańców”. Był to akurat dzień, kiedy Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i wpisane do KRS-u. Oznacza to, że może oficjalnie rozpocząć kampanię wyborczą.

Stowarzyszenie Nowy Targ dla Mieszkańców: Ludzie chcą dialogu, nie tylko od kampanii do kampanii

Z przedstawicielami mediów spotkali się rekomendowany jako kandydat na burmistrza Maciej Tokarz, Jan Sięka i Maciej Fryźlewicz, nie ukrywając zadowolenia, że wyniki ankiety pokrywają się z ich obserwacjami. W ankietowej formule wypowiedziało się 489 respondentów. W większości były to osoby z wyższym wykształceniem, w przedziale wiekowym 35 – 50 lat, ale i przedstawiciele seniorów (14 procent).

– Wniosek: ludzie potrzebują być wysłuchani – mówił Jan Sięka. – Mają bardzo dużo pomysłów – zarówno w sprawach małych, jak i poważnych rozwiązań.

– Trzeba wyjść do ludzi, przywrócić dialog z mieszkańcami – nie tylko raz na 4 – 5 lat przy wyborach – dodawał Maciej Fryźlewicz.

Wnioski z ankiety w formie opisowej przedstawiają się tak:

Większość nowotarżan oceniła warunki mieszkania w Stolicy Podhala na trójkę czyli przeciętnie. Wśród największych bolączek wskazali na jakość środowiska naturalnego, słabą komunikację miejską, niedobór miejsc parkingowych, zły stan dróg i chodników. Mieszkańcy określili również występujące problemy społeczne, z których największy wskaźnik procentowy ma słaba współpraca między instytucjami publicznymi i mieszkańcami, alkoholizm, słaba integracja społeczności lokalnej, wandalizm i chuligaństwo. Jakiej oferty, jakich usług w Nowym Targu najbardziej brakuje? Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: miejsca wypoczynku i rekreacji, usługi wsparcia biznesu i przedsiębiorczości, usługi rozrywkowe, usługi oświatowe np. żłobki, przedszkola.

Blisko 80 % nowotarżan chce przywrócenia budżetu obywatelskiego, który od kilku lat nie jest realizowany przez burmistrza miasta. 44c% jest za wybudowaniem Centrum Sportów Lodowych, 40c% przeciw temu pomysłowi, pozostali mieszkańcy podchodzą do tego sceptycznie nie wyrażając swojego zdania. Za zmianą przebiegu południowej obwodnicy miasta opowiedziało się 67c% ankietowanych. Przeciwne zdanie wyraziło 23c%, a 10c% nie wyraziło zdania. Podział miejskich środków według nowotarżan winien być skoncentrowany na poprawie jakości powietrza, infrastrukturze drogowej, rozwoju przedsiębiorczości i miejsc pracy, poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz wspieraniu edukacji. 

Na pytanie: Jak ocenia Pani/Pan działania obecnego burmistrza miasta w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców Nowego Targu? aż 52cc% ankietowanych ocenia te działania źle, 36,6c% przeciętnie, a tylko 12,4 dobrze.

Oprócz pytań zamkniętych mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie w otwartej odpowiedzi na pytanie Co według Pani/Pana należy zrobić, aby poprawić warunki życia w Mieście? Co powinno być zrobione w pierwszej kolejności (perspektywa 2024-2029)? I w tym przypadku blisko 300 ankietowanych wskazało swoje pomysły na poprawę życia w mieście. Najczęstsze odpowiedzi dotyczyły: poprawy czystości powietrza, poprawy jakości usług Miejskiego Zakładu Komunikacji, odkorkowania miasta, wykorzystania potencjału turystycznego miasta, potrzeby otwarcia władz miasta na obywateli, poprawy utrzymania czystości w mieście, bezpieczeństwa publicznego, rozbudowy ścieżek rowerowych, przywrócenia budżetu obywatelskiego, zwiększenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, zwiększania powierzchni terenów zielonych, zatrzymania lawinowej emigracji młodych do większych miast, a tym samym wyludniania Nowego Targu.

Liderzy Stowarzyszenia zapewniają, że wyniki ankiety „są gruntownie analizowane i będą stanowiły podstawę programu wyborczego Komitetu Wyborczego „Nowy Targ dla Mieszkańców”, a na jego listach znajdą się młodzi ludzie i nowe twarze – wraz z doświadczonymi samorządowcami – oraz spora liczba pań, wykraczająca poza obowiązkowe parytety.

Sztandarowy temat ugrupowania to południowa obwodnica miasta, a jego lider, Maciej Tokarz, kolejny raz upewnia, że Stowarzyszenie nie jest przeciwko tej inwestycji. Tylko przebieg nie powinien być narzucony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, lecz ma się wyłonić jako rozwiązanie kompromisowe, uwzględniające interesy mieszkańców.

Na razie jednak Generalna Dyrekcja nie zareagowała zgodnie z oczekiwaniami osób podpisanych pod petycją o zmianę przebiegu obwodnicy i na inspirowany nią apel Rady Miasta.

Dla Macieja Tokarza przyczyna tej nieustępliwości jest jasna:

– Wybudowany na zakopiance “Węzeł Nowy Targ Południe ” został zakończony w taki sposób, żeby dokładnie od niego poszła droga we wskazanym kierunku. Ten węzeł powstał jako rozpoczęcie nowej drogi, która nie ma żadnych pozwoleń administracyjnych. Zostało zainwestowanych kilkanaście milionów zł po to, żeby przygotować fragment początkowy południowej obwodnicy. W naszej ocenie żadna alternatywa dobrowolnie przez GDDKiA nie będzie rozważana, bo tu chodzi o skórę urzędników, którzy dopuścili do tego, że ten węzeł wybudowano zakładając, że droga na 100 procent będzie kontynuowana właśnie tam. Pozostaje pytanie, czy pozwolenie na budowę tego węzła bez zgód administracyjnych na budowę kolejnego odcinka, bo mieszkańcy nie wyrażają na to zgody, było prawidłowo wydane. Droga jest potrzebna, a kompromis możliwy i nawet jeśli ta droga będzie się zaczynać na tym węźle możliwe są modyfikacje jak choćby to, by nie szła po nasypie czy nie była taka szeroka. Bo po co dwie jezdnie prowadzące do zwykłej drogi jednojezdniowej na Jurgów? Będziemy prowadzić rozmowy, a nie jak  obecny burmistrz pozorowane działania, że jest za a nawet przeciw. Jeśli będziemy partnerem, a nasz głos wysłuchany – to będzie najlepszy sposób by wilk był syty i owca cała.

Na wybór ostatecznego rozwiązania przez Generalną Dyrekcję przyszły burmistrz – kogokolwiek wybraliby nowotarżanie – wpływu miał nie będzie. Taki wpływ może mieć jednak Rada Miasta. 

Lekkim zaskoczeniem dla Stowarzyszenia, które jeszcze niedawno dość sceptycznie odnosiło się do planów budowy Centrum Sportów Lodowych – jest prawie taka sama respondentów opowiadających się „za”, jak i przeciwnych tak dużej inwestycji, z lekką przewagą tych pierwszych. Dlatego liderzy na razie dyplomatycznie wskazują na brak analiz źródeł finansowania budowy i kosztów utrzymania potężnego, energochłonnego obiektu.

W związku z planami budowy Centrum Sportów Lodowych i koniecznością rozbudowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, o której burmistrz wspominał rok temu, w związku z rozwojem miejscowości leżących na południe od Nowego Targu, padło pod adresem obecnej ekipy najmocniejsze stwierdzenie podczas tej konferencji.

Nie myśli się o kupnie rolls royce’a, kiedy się ma grzyb w domu, a tym grzybem są smog i kulejąca gospodarka wodno-ściekowa – mówił Maciej Tokarz.

Liderzy stowarzyszenia zapewniali o dążeniu, by miasto w jak największej części było zasilane ciepłem systemowym, czyli docelowo energią geotermalną. Zatem sieć MPEC-u powinna przejść na drugą stronę Dunajca, gdzie są tak duzi potencjalni odbiorcy jak Szpital i Akademia Nauk Stosowanych.

Mowa też była o spięciu sieci ścieżek rowerowych i doprowadzeniu ich do centrum; o rozładowaniu korków przez otwarcie dróg przeciętych starą „zakopianką”; o większej ilości miejsc wypoczynku i rekreacji; o potrzebie przeanalizowania, czy miastu potrzeba więcej wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych, które de facto obsługują okoliczne miejscowości i generują korki; o potrzebie budowania marki miasta oraz zatrzymania młodych ludzi poprawą warunków życia.

W kwestii zamierzeń dotyczących wysokości podatków lokalnych lider Stowarzyszenia wypowiada się na razie ostrożnie:

Trzeba się zastanowić zarówno nad tym, czy mają być maksymalnej wysokości, ale też jaka jest ściągalność. Ale bez dostępu do danych takiej możliwości w tej chwili nie mamy.

To, co podczas drugiego spotkania z mediami przedstawili liderzy zarejestrowanego już Stowarzyszenia, było w większości obrazem i diagnozą sytuacji miasta, rejestrem zauważanych problemów i bolączek. Jednak bez propozycji konkretnych rozwiązań.

– Na to przyjdzie czas w trakcie kampanii – zapewniają reprezentanci “Nowego Targu dla Mieszkańców”.    

(asz)

 

Anna Szopińska 08.02.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Wybory 16:51 09.02.2024

Ankieta zrobiona przez komitet wyborczy, wyniki są jaki chcą żeby były, zrobione pod komitet

Zobacz również