Kamery live
prognoza pogody

Stawki za odbiór odpadów – górę. Co po pierwszym kwartale – nie wiadomo…

30 listopada 2022 05:45
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Od 1. stycznia za odbiór odpadów nowotarżanie zapłacą więcej. Rada uchwaliła nowe stawki, ale tylko na pierwszy kwartał przyszłego roku. Która firma i na jakich warunkach zapewni obsługę mieszkańców – nie wiadomo.

Do tej pory miesięczna stawka na jednego mieszkańca wynosiła 23 złote. Z nowym rokiem wejdą w życie inne taryfy. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych będą płacić 30 zł od osoby. Natomiast za każdą osobę powyżej sześciu w jednym gospodarstwie domowym – 23 zł. Przewidziana jest również ulga za kompostownik w wysokości 2 zł miesięcznie. Opłata podwyższona będzie wynosiła 60 zł. Opłatą w takiej wysokości będą karani mieszkańcy, którzy nie spełniają obowiązku segregowania odpadów, a potwierdziło to postępowanie wszczęte przez Urząd Miasta.

Przez pierwsze trzy miesiące przyszłego roku odpady z terenu miasta odbierać będzie firma „Empol”, w ramach umowy uzupełniającej, która jakby przedłuża usługę świadczoną w tym roku. Tymczasowa sytuacja wynika z faktu unieważnienia przetargu na odbiór odpadów w roku 2023, z powodu wysokich cen proponowanych przez oferentów, przekraczających środki zarezerwowane na ten cel w budżecie. Co się wydarzy po trzech miesiącach nowego roku, czy czeka nas kolejna dotkliwa podwyżka odpadowych taryf – przewidzieć trudno.

– Będziemy musieli przeprowadzić kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów – mówi Elwira Nowobilska-Majewska, kierownik referatu ds. gospodarki odpadami w UM Nowego Targu. – W tym momencie ciężko jest prognozować, co się stanie. Niektórzy radni podnosili, że ceny paliw będą spadać, więc żyjemy nadzieją, że nie zostaną wywindowane tak, jak teraz.

Zasady segregacji teoretycznie są znane, jednak życiowa praktyka ideału nie dosięga. Jedni bardzo skrupulatnie oddzielają poszczególne frakcje odpadów, inni nie wykazują żadnej o to dbałości. Problem narasta zwłaszcza w tych punktach miasta, gdzie śmietnikowe boksy nie zostały przebudowane i są zdecydowanie za ciasne, skutkiem czego worki z opadami piętrzą się na zewnątrz. Do tego dochodzi problem zbyt małych pojemników. Najgorzej jest w rejonie blokowych osiedli przy ulicach Podhalańskiej, Podtatrzańskiej, gen. Maczka. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy mieszkańcy worek z odpadami wrzucają do boksu z pojemnikami górą, na chybił trafił. Skutkiem tego firma odbierająca odpady traktuje je jako zmieszane, co łączy się z naliczaniem wyższej opłaty.

Z kolei porządnie segregujących bulwersuje i oburza to, co nieraz obserwują – że ta sama śmieciarka w tej samej porze załadowuje różne frakcje. Takie sygnały – również w formie nakręconych filmików – przekazują i radni. Oburzenie może jednak wynikać z nieświadomości konstrukcji nowoczesnych śmieciarek, które  mają wewnątrz dwie a nawet cztery specjalne przegrody – komory, do których jednocześnie można wrzucić: papier, szkło, metal czy plastik bez mieszania frakcji. Tak więc fakt, że różne typy odpadów zabierane są jednocześnie i wywożone w jednym samochodzie, nie oznacza, że odpady zostają ponownie zmieszane i nie są poddawane recyklingowi. Miejski referat ds. gospodarki odpadami zdaje sobie sprawę, że każdy przypadek podejrzeń i obaw związanych z segregacją wymagałby osobnej analizy. Jednak morale uczciwie segregujących może osłabiać również postawa graczy na śmieciowym rynku.

– W tym momencie rzeczywiście jedna z firm startujących do przetargu podała wyższe ceny odbioru odpadów segregowanych niż zmieszanych – potwierdza szefowa referatu. – Problem prawdopodobnie występuje. Czekamy też na zmiany ustawy, które mają wprowadzić opłatę kaucyjną. Mamy nadzieję, że z wprowadzeniem systemu kaucyjnego wiele się w gospodarce odpadami zmieni. Ale chcę również wspomnieć o uruchomionym początkiem marca miejskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Mieszkańcy sukcesywnie oddają wysegregowane odpady do PSZOK-u, a dzięki temu, że miasto prowadzi ten punkt samodzielnie, mamy bardzo duże oszczędności.  

(asz)

Anna Szopińska 30.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również