Kamery live
prognoza pogody

Starosta przekazał komputery dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

10 listopada 2020 16:44

109 rodzin zastępczych, w których obecnie przebywa 159 dzieci i młodzieży, otrzymało wsparcie technologiczne i sanitarne od władz powiatu nowotarskiego. Wśród dóbr znalazło się m.in. 66 nowoczesnych komputerów.

Starosta przekazał komputery dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

W dniu  30 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Nowotarskiego podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim dotyczącą przekazania środków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.  Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- działanie  2.8- rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma być realizowany do 30 listopada 2020 r. Całkowita wartość podpisanej umowy to 210 955,00 zł, w tym środki europejskie to: 177 793,00 zł – co stanowi 84,28% dofinansowania oraz środki pochodzące z współfinansowania krajowego to 33 162,00 zł – co stanowi 15,72%.

Realizatorem projektu z ramienia Powiatu Nowotarskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Nowotarskiego w zakresie bezpiecznej realizacji ich zadań w okresie epidemii poprzez dostarczenie środków ochrony osobistej, jak: maseczki, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji.

Ponadto w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nowotarskiego otrzymają sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Wsparciem objęto łącznie 109 rodzin zastępczych, w których obecnie przebywa 159 dzieci i młodzieży. Zakupione w ramach projektu środki przekazano także placówkom opiekuńczo – wychowawczym, których działalność w całości finansuje Powiat Nowotarski, tj.  trzem placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w: Szaflarach, Spytkowicach i Dursztynie oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Przystań Szczęśliwe Jutro” we Wróblówce.

Łącznie zakupiono i przekazano, zgodnie z Wytycznymi do projektu:

– 66 wysokiej jakości komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem,

– 127 litrów płynu do dezynfekcji,

– 3 032 szt. maseczek jednorazowych,

– 16 676 szt. rękawiczek jednorazowych.

Zrealizowanie tak dużego zadania, szczególnie w okresie pandemii i istniejących ograniczeń, nie było by możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników PCPR w Nowym Targu.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu/

Piotr Starmach 10.11.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również