Kamery live
prognoza pogody

Są wstępne, szacunkowe dane dotyczące strat

22 czerwca 2021 00:51

Znane są szacunkowe dane dotyczące strat poniesionych przez rodziny w wyniku pożaru w Nowej Białej. “Uszkodzonych w różnym stopniu zostało 25 budynków mieszkalnych, w tym dwa na jednej posesji. 5 budynków wymaga rozbiórki lub już w trakcie pożaru uległa tak dużemu zniszczeniu. Stan większości budynków mieszkalnych pozwoli na ich szybki remont i odbudowę. Zostaną wykonane takie prace jak wymiana stropów czy wymiana pokrycia dachowego” podsumował małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka. Podejmowane są działania, by dzieci z rodzin dotkniętych pożarem, miały możliwość wyjazdu na kolonie. Wśród dotkniętych pożarem jest duża, 35-osobowa grupa dzieci w różnym wieku. 

Są wstępne, szacunkowe dane dotyczące strat

Pierwsza pomoc już przekazana

– Dzisiaj rano na konto gminy Nowy Targ przekazaliśmy pierwszą część środków, w wysokości, o jaką zawnioskował samorząd. Jesteśmy w gotowości, aby przekazywać kolejne, w miarę zgłaszanych potrzeb. Wobec skali zniszczeń z pewnością będą one większe. Wiemy na tym etapie, że 5 budynków wymaga odbudowy. Tak, jak wczoraj podkreślił Pan Premier Mateusz Morawiecki – nie zostawimy Mieszkańców samych, zrobimy wszystko, aby Nowa Biała podniosła się po pożarze, aby rodziny mogły znów tam żyć i mieszkać – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda zwołał dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące pożaru w Nowej Białej w gminie Nowy Targ. Omawiane były m.in. aktualne działania dotyczące pomocy dla poszkodowanych. Po posiedzeniu sztabu odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyli również małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.

Już wczoraj wojewoda małopolski Łukasz Kmita powołał swojego pełnomocnika ds. udzielenia pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej. Został nim dyrektor Jacek Kowalczyk – kierujący Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

– Na tym etapie wniosek gminy dotyczy  zasiłków do 6 tys. zł, na pomoc doraźną. Oprócz tego oczywiście dostępna jest pomoc na remonty/odbudowy domów. Gmina Nowy Targ wczoraj po południu złożyła wniosek dotyczący 27 rodzin – mieszkających w 25 budynkach. To wniosek dotyczący właśnie zasiłków po 6 tys. zł. Wniosek ten opiewa zatem na 162 tys. Taka kwota zaraz rano została przelana na konto gminy Nowy Targ. Cały czas jesteśmy w kontakcie z wójtem i kierownikiem ośrodka pomocy społecznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji natychmiast potwierdziło przyznanie nam środków, a Ministerstwo Finansów od razu przekazało nam kwotę, o którą wystąpiliśmy – mówi dyrektor Jacek Kowalczyk.

Dalsza pomoc zagwarantowana

Kierownik GOPS w Nowym Targu przekazał nam szacunkowe dane dotyczące strat poniesionych przez rodziny, które ucierpiały w wyniku pożaru. Według tych szacunkowych ustaleń szkody opiewają na kwotę ok. 2 240 tys. zł.

Są domy, które uległy całkowitemu spaleniu lub zniszczeniu. W tym przypadku możliwe jest przyznanie pomocy w wysokości nawet do 200 tys. zł. 11 domów nadaje się do remontu (wymaga np. zmiany pokrycia dachowego). W przypadku 7 domów konieczne będą mniejsze remonty i naprawy. Pomoc w przypadku remontów może wynosić od 20 do 100 tys. zł.

– Wobec skali szkód spodziewamy się kolejnych wniosków. Środki będziemy przekazywać gminie tak szybko, jak to tylko będzie możliwe – podkreśla dyrektor Jacek Kowalczyk.

5 domów do rozbiórki – specjalna procedura odbudowy

– Służby nadzoru budowlanego były na miejscu zdarzenia już w sobotę. Kontrole zostały zakończone w niedzielę. W ich wyniku oceniliśmy, że uszkodzonych w różnym stopniu zostało 25 budynków mieszkalnych, w tym dwa na jednej posesji. 5 budynków wymaga rozbiórki lub już w trakcie pożaru uległa tak dużemu zniszczeniu. Stan większości budynków mieszkalnych pozwoli na ich szybki remont i odbudowę. Zostaną wykonane takie prace jak wymiana stropów czy wymiana pokrycia dachowego podsumował małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka.

Aby jak najszybciej te budynki można było odbudować, konieczna będzie specjalna procedura. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wystąpi do premiera Mateusza Morawieckiego o zgodę na jej zastosowanie. Taką możliwość daje ustawa z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

– Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie w Nowej Białej uproszczonej procedury budowlanej. Wiemy, jak ważne dla Mieszkańców jest to, aby szybko wrócili do swoich domów. Zrobimy wszystko, aby im w tym pomóc – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Straż Pożarna i „terytorialsi”

Na miejscu w tym trudnym etapie porządkowania zniszczeń pomagają żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Cały czas czuwa też Straż Pożarna.

Jeżeli chodzi o formalną akcję ratowniczo-gaśniczą, to zakończyliśmy ją wczoraj. W Nowej Białej jesteśmy jednak cały czas obecni. Dzięki Krajowemu Systemowi Ratowniczo-Gaśniczemu, jako województwo, mogliśmy od początku tych trudnych zdarzeń, liczyć na wsparcie lokalnych jednostek PSP i OSP, ale także jednostek z dziewięciu powiatów z całej Małopolski, którzy wsparli nasze działania i zabezpieczyli pozostałe obszary. Strażacy, którzy pozostali na miejscu służą i pomagają w rozbiórce budynków, które mają zniszczone elementy konstrukcyjne. Na miejscu jest obecnych 20 strażaków PSP i 80 z OSP z powiatu nowotarskiego. Jest też 20 druhów OSP z innych województw. Pomagają wolontariusze. To szeroki i niesłabnący strumień dobrej woli – mówi małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek.

Z myślą o dzieciach dotkniętych pożarem

Wśród dotkniętych pożarem jest duża grupa dzieci. Ucierpiało 109 mieszkańców, w tym 35 niepełnoletnich lub uczących się; w tej grupie jest 11 dzieci w wieku 0-6 lat, 20 – w wieku 7-15 lat, 4 – w wieku 16-20 lat. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita we współpracy z małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak podjął działania umożliwiające to, aby dzieci te pojechały na kolonie. Zgodnie z ustaleniami wojewody z premierem Mateuszem Morawieckim w te dodatkowe działania zaangażują się też spółki Skarbu Państwa.

– Myślimy chociażby o koloniach czy półkoloniach – o tego typu dodatkowych formach pomocy, które mogą się okazać swego rodzaju odskocznią dla tych dzieci. Dziękuję naszym partnerom za deklarację pomocy: spółce Azoty i Kopalni Soli Wieliczka, ale także Energylandii. To niezwykle istotne, że w takiej sytuacji możemy liczyć na otwartość serca. Formę pomocy będziemy ustalać w kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej tak, by poszkodowani skorzystali z niej wtedy, gdy będą gotowi – mówi wojewoda.

Szeroki front działań

– Chcemy utworzyć jak najszerszy front wsparcia dla poszkodowanych. Liczymy na solidarność wszystkich, którzy mogą pomóc. Poprosiłem też o pomoc Pana Marszałka Województwa, któremu podlega Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. To jednostka, która ma możliwość sporządzenia tzw. ortofotomap. Mogą one okazać się bardzo istotne do szacowania strat czy późniejszych prac remontowych i odbudów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Poleciłem też wszystkim służbom zespolonym priorytetowe traktowane sytuacji w Nowej Białej – zarówno od strony zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak i Lekarza Weterynarii czy Nadzoru Budowlanego. Wydział Polityki Społecznej będzie też udzielał szerokiego wsparcia merytorycznego i konsultacyjnego na etapie przygotowywania wniosków o kolejną pomoc finansową, także na miejscu, w Nowej Białej. To są działania wielowymiarowe. Dziękuję wszystkim urzędnikom, który tak mocno się zaangażowali. Sytuacje kryzysowe są szczególnym obszarem zadań państwa. Dziękuję za sprawne działaniapodkreśla.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

os 22.06.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również