Kamery live
prognoza pogody

Rusza remont ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki

15 grudnia 2020 11:19

W czwartek, 10 grudnia br. burmistrz Nowego Targu podpisał umowę na dużą, drogową  inwestycję – remont ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu. Wykonawcą będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. z Nowego Targu, a wartość umowna robót opiewa na kwotę 2 mln 414 tys. zł Urząd Miasta Nowy Targ na realizację zadania pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 mln 110 tys. złotych

Rusza remont ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki
Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Pana Piotra Kowalczyka, Pracownia Inżynierii Drogowej, Nowy Targ.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej bezfazowej, wyniesienie skrzyżowania z ul. Orkana, remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków, wymianę oświetlenia ulicznego słupów, opraw wraz z kablem zasilającym, zabezpieczenie teletechniki i elektryki, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia i wykonaniem pionowego i poziomego oznakowania drogowego.

Na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zostaną przeprowadzone roboty obejmujące: dobudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przebudowę kanału sanitarnego wraz z odejściami do granicy zabudowań, remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków. Koszt robót budowlanych obejmujących zakres zlecony przez MZWiK sp. z o.o. wynosi 1 843 014,68 zł. Roboty mają potrwać do września 2021 r.

Dzięki realizacji zadania miasto zyska kolejny wyremontowany odcinek drogi miejskiej, jednej z głównych arterii drogowych Nowego Targu.

źródło: UM Nowy Targ

os 15.12.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również