Kamery live
prognoza pogody

Ruszają prace nad planem ogólnym Miasta Nowy Targ

25 stycznia 2024 08:20

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem planu ogólnego Miasta Nowy Targ. Jak informują urzędnicy, ten dokument jest nowym instrumentem planistycznym wprowadzonym nowelizacją z lipca ubiegłego roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Plan ma zastąpić dotychczas obowiązujące w gminach, w tym również w Nowym Targu, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ruszają prace nad planem ogólnym Miasta Nowy Targ

– Od 1 stycznia 2026 r. sporządzenie planu miejscowego bądź jego zmiany lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu bez planu miejscowego, będzie możliwe jedynie wówczas, gdy gmina będzie posiadała plan ogólny – informuje Urząd Miasta Nowy Targ.

W planie ogólnym określa się strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne, a jego ustalenia uwzględnia się przy sporządzaniu planów miejscowych.

– W planie ogólnym można również określić obszary uzupełnienia zabudowy, czyli te obszary, gdzie będzie można wydawać decyzje o warunkach zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej. Dotychczasowe, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują moc – podkreślają urzędnicy.

Procedura sporządzania planu ogólnego jest taka sama, jak w przypadku planu miejscowego. Zgodnie z nowymi zasadami konsultacje społeczne będą musiały być organizowane w bardziej zróżnicowanych formach, a wszelkie tego typu spotkania będą się odbywały po godzinach pracy Urzędu Miasta.

– Pierwszym etapem tych konsultacji jest składanie wniosków do projektu planu ogólnego. Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem Burmistrza Miasta termin składania wniosków do planu ogólnego mija 29 lutego 2024 r. (i znacznie przekracza minimalne 21 dni wskazane w ustawie). Tak długi termin na składanie wniosków został wyznaczony po to, aby jak największa część zainteresowanych mieszkańców Nowego Targu miała możliwość brania udziału w pracach nad planem ogólnym już na początkowym etapie jego sporządzania – informuje Urząd Miasta Nowy Targ i zapowiada, że o kolejnych etapach sporządzania projektu planu ogólnego będzie informować mieszkańców miasta na stronach internetowych magistratu oraz w sposób przewidziany przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

ag 25.01.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również