Kamery live
prognoza pogody

Rozmawiali o gospodarce odpadami

15 lutego 2019 20:19

Dziś w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z terenu powiatu nowotarskiego i powiatu tatrzańskiego, którego głównym tematem były problemy związane z gospodarowaniem odpadami w gminach, sygnalizowane stałym wzrostem stawek za odbiór śmieci od mieszkańców.

Rozmawiali o gospodarce odpadami

Posiedzenie prowadził Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki. Omówione zostały grupy czynników, które mają wpływ na podniesienie opłat np. czynniki rynkowe – wzrost kosztów stałych firm realizujących zbiórkę, transport i utylizację bądź składowanie odpadów, podwyżki opłat za energię elektryczną, problemy związane z odbiorem surowców wtórnych. Druga grupa czynników ma charakter prawny. Jest to poziom prawa krajowego, a czasem nawet wspólnotowego.

ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2019 – harmonogram odbioru

Samorządy muszą zareagować na powstałą sytuację już dzisiaj, bo za kilka lat lub nawet wcześniej koszty zbiórki odpadów osiągną poziomy nieakceptowalne dla mieszkańców. Rozwiązaniem doraźnym jest zlokalizowanie składowiska odpadów w takim miejscu, które minimalizuje koszty ich transportu i składowania. Natomiast docelowo długofalowym rozwiązaniem jest tylko spalarnia odpadów, dla której również należy znaleźć strategiczną lokalizację. Przed tymi przedsięwzięciami jednak długa droga prowadząca przez zmiany w gąszczu przepisów począwszy od tych na poziomie regionalnym.

Gospodarka odpadami – deficytowa i z obowiązkiem segregacji

Na wniosek Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera spośród uczestników spotkania wyłoniona została siedmioosobowa grupa, która prowadzić będzie działania przygotowawcze do sformułowania właściwych postulatów do organów stanowiących prawo i podjęcia konkretnych przedsięwzięć, które umożliwią w przyszłości rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenach naszych powiatów.

źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

os 15.02.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również