Kamery live
prognoza pogody

Rozdano Małopolskie Wektory Współpracy – Nowy Targ doceniony

22 czerwca 2017 20:46

Małopolskie samorządy udowadniają, że warto współpracować z lokalnym środowiskiem. Wśród jednostek, które uznano za wzór partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi znalazł się Nowy Targ.

Rozdano Małopolskie Wektory Współpracy - Nowy Targ doceniony

W konkursie Małopolskie Wektory Współpracy nagradzane są inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Miastu Nowy Targ przyznano III miejsce. Kapituła konkursu uzasadniła, że nagrodę przyznano za sukcesywnie rozwijaną współpracę z organizacjami pozarządowymi. Nowy Targ jest bowiem wyróżniany w niemal każdej edycji, bo współpraca tamtejszego samorządu z organizacjami pozarządowymi układa się bardzo dobrze, co pozwala realizować ciekawe projekty.

W tegorocznej, dziesiątej edycji I miejsce przyznano Gminie Stary Sącz za wzorcowo realizowaną współpracę ze stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych i wsparcie dla środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu, w którym opiekę znajdują osoby przewlekle chore psychicznie. II miejsce zajęło Miasto Oświęcim za rozwijanie współpracy z NGO szczególnie w oparciu o centrum organizacji pozarządowych, za zróżnicowane obszary wsparcia finansowego a także rozwijanie inicjatywy pikniku organizacji pozarządowych. Gmina Skawina otrzymała wyróżnienie.

Dla samorządów każdego szczebla – gminy, powiatu czy województwa – organizacje pozarządowe są jednym z najbliższych partnerów. To ich inicjatywy nierzadko są impulsem do tego, żeby zmieniać lokalne środowisko czy pomagać w realizacji różnych inicjatyw. Ta nagroda ma wyróżniać te samorządy, które dostrzegły ile dobrego może wynikać ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i potrafią przekuć to w konkretne działania na rzecz swoich mieszkańców – mówił Grzegorz Lipiec podczas gali wręczenia nagród, która odbyła się w Nosalowym Dworze w Zakopanem.

Dodał też, że Województwo Małopolskie szczególnie mocno współpracuje z sektorem pozarządowym. Dowodem na to są kolejne inicjatywy angażujące obywateli w działania na rzecz swoich lokalnych społeczności. Przykładem jest Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego, dzięki któremu to obywatele otrzymują prawo współdecydowania o tym, jakie inicjatywy zostaną zrealizowane w ich miejscowości czy sąsiedztwie.

Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy od dziesięciu lat jest realizowany jest przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Małopolski.

źródło: UMWM

NT24TV 22.06.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również