Kamery live
prognoza pogody

2021 – rokiem św. Maksymiliana Kolbego w Małopolsce

25 stycznia 2021 20:28

Podczas dzisiejszej zdalnej sesji sejmiku wojewódzkiego, radni przyjęli Oświadczenie Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia w Małopolsce roku 2021 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

2021 - rokiem św. Maksymiliana Kolbego w Małopolsce

-Oświadczenie jest formą zaproszenia do uczczenia w ciągu tego roku tej wybitnej postaci. Trudno wobec takiej postaci, jak Maksymilian Maria Kolbe, wzór humanitaryzmu, mieć jakiekolwiek wątpliwości czy zasługuje na tego rodzaju upamiętnienie. Zachęcam wszystkich, abyśmy to oświadczenie przyjęli – zaznaczył przed głosowaniem marszałek Witold Kozłowski.

A zaraz po głosowaniu, podziękował radnym za tę decyzję ks. biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, który wyszedł z inicjatywą tej właśnie formy upamiętnienia świętego Maksymiliana w Małopolsce.

-Bardzo dziękuję Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, że mogę wystąpić i podziękować za głosowanie na temat oświadczenia w sprawie ustanowienia w Małopolsce roku 2021 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego – mówił ks. biskup Roman Pindel, biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej – Wydawało mi się, że rzeczywiście ojciec Maksymilian Kolbe wart jest tego, ażeby przede wszystkim w województwie małopolskim, był w taki sposób wspomniany w 80. rocznicę śmierci. Przypomnę, że trzy miejsca są związane z osobą św. Maksymiliana w województwie małopolskim. To przede wszystkim jest klasztor, bardzo duży w samym centrum Krakowa przy ul. Franciszkańskiej, w którym był na pewno w 1912, w 1919 być może jeszcze krótko przebywał także. Drugie ważne miejsce jest to sama cela śmierci, w której zginął w obozie w Oświęcimiu. I wreszcie Harmęże, mała miejscowość, wioska niedaleko Oświęcimia. Tam udali się franciszkanie, wybudowali klasztor, centrum formacji i informacji. Z tego powodu, że było to najbardziej prawdopodobne miejsce, gdzie rozsypywano prochy, wtedy, spalonych w tym dniu, kiedy palono ofiary z celi śmierci – przypomniał ks. biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Za przyjęcie oświadczenia dziękował również radnym o. Arkadiusz Bąk z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Oto treść Oświadczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia w Małopolsce roku 2021 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego:

W dniu 14 sierpnia 2021 roku przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który jest wyjątkową postacią w panteonie wielkich Polaków XX stulecia.

Św. Maksymilian Maria Kolbe jest jednym z najbardziej wyrazistych symboli ofiar zbrodni popełnionych w niemieckich nazistowskich obozach zagłady. Jest zarazem „patronem naszych trudnych czasów” – jak nazwał go papież Jan Paweł II – Patron Województwa Małopolskiego, a także symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka.

Rajmund Kolbe, późniejszy zakonnik, męczennik i święty Kościoła Katolickiego, przyszedł na świat 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) przyjął imię Maksymilian, zaś po złożeniu ślubów wieczystych – Maria. Przyjęcie święceń kapłańskich w 1918 roku zapoczątkowało nowy etap w życiu czciciela Niepokalanej, który zaowocował również wzmożoną działalnością misyjną prowadzoną m.in. na Dalekim Wschodzie.

Święty Maksymilian Maria Kolbe był człowiekiem wybitnym, oddanym modlitwie i działalności duszpasterskiej, niezwykle aktywnym i przedsiębiorczym, w swoich działaniach dalece wykraczającym ponad przeciętność, a w niektórych aspektach przekraczającym horyzonty swojej epoki. Jako założyciel Rycerstwa Niepokalanej, wydawca miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” i „Małego Dziennika”, radia Niepokalanów czy najliczniejszego ówcześnie klasztoru katolickiego na świecie, nie bał się kolejnych śmiałych wyzwań, w tym zamysłu budowy telewizji, studia filmowego i lotniska na terenie klasztoru. Wybuch II wojny światowej przekreślił jednak dalsze plany rozwoju Niepokalanowa.

W czasie okupacji niemieckiej nieustający w swej pracy dla dobra bliźniego gwardian klasztoru niepokalanowskiego został uwięziony, a 28 maja 1941 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 16670.

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, kierując się bezgraniczną miłością do Boga i ludzi, dobrowolnie ofiarował swoje życie za życie Franciszka Gajowniczka (nr 5659) – nieznanego mu więźnia KL Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym, dobity zastrzykiem fenolu. W 1971 roku został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a 11 lat później kanonizowany przez Jana Pawła II.

Miejsce męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego nawiedzili podczas swoich pielgrzymek do Polski zarówno Jan Paweł II w 1979 roku, jak i jego następcy: Benedykt XVI w 2006 roku i Franciszek w 2016 roku.

Oddając hołd i szacunek tej wielkiej postaci, Sejmik Województwa Małopolskiego pragnie jednocześnie przychylić się do prośby Zarządu Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej o ustanowienie roku 2021 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Akt taki będzie okazją do przypomnienia postaci polskiego świętego – „męczennika miłości”, którego życie i losy splotły się z Małopolską, z Krakowem, a szczególnie z Ziemią Oświęcimską – której patronem stał się na mocy dekretu wydanego przez Stolicę Apostolską w 2018 roku.

Ojciec Kolbe poprzez przykład pełnego poświęcenia i cnót życia, a także heroicznej postawy – w imię solidarności z drugim człowiekiem – nie cofającej się nawet przed śmiercią, stanowi wzór godny najwyższego podziwu i uznania. Ten wybitny Polak i kapłan ma niezrównane zasługi nie tylko dla Ziemi Małopolskiej, ale dla całej naszej Ojczyzny, dla całej ludzkości.

Jako radni Województwa Małopolskiego wyrażamy przeświadczenie, że ogłoszenie św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Roku 2021 pozwoli jeszcze mocniej podkreślić trwałe więzi łączące go z materialnym i niematerialnym (zwłaszcza historycznym i duchowo-religijnym) dziedzictwem Małopolski oraz z jej mieszkańcami. Dla Małopolan wydarzenie takie byłoby rodzajem zobowiązania, aby wciąż na nowo poznawać spuściznę, jaką nam pozostawił – zawartą zarówno w swoich pismach, jak i w przykładzie własnego życia.

Dokument otrzymują: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Parlamentarzyści z Małopolski, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast w Małopolsce, Metropolita Krakowski, Biskup diecezjalny bielsko-żywiecki, Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Media.

W trakcie sesji marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka byli zmuszeni opuścić obrady. Marszałkowie udali się do Warszawy w sprawie rozmów dotyczących wysokości unijnych środków dla Małopolski w nowej unijnej perspektywie. Kolejne punkty porządku obrad w imieniu zarządu prezentowała Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

os 25.01.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również