Kamery live
prognoza pogody

Renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej

10 marca 2021 12:18

Od 1 marca obowiązują nowe, wyższe tzw. kwoty graniczne przychodów. Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytek, które mają co najmniej 60 lat i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.

Renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci (którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego) i renciści.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przysługują po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli ktoś pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Ile można dorobić do emerytury i renty

Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 marca kwota ta wynosi 3820,60 złotych.

Jeśli przychód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy od 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli zmieści się w granicach od 3820,60 zł do 7095,40 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie będzie to więcej jednak niż 646,67  dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Świadczenie jest zawieszane, gdy przychód przekroczy górny limit, czyli 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od marca jest to 7095,40 złotych. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Jej wypłata zostanie zawieszona po przekroczeniu 3820,60 zł przychodu.

/źródło: ZUS/

Piotr Starmach 10.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również