Kamery live
prognoza pogody

Radni powiatowi przeciwko likwidacji mleczarni w Nowym Targu

Radni powiatu nowotarskiego przyjęli niemal jednogłośnie rezolucję w sprawie wstrzymania likwidacji zakładu produkcji mleczarskiej w Nowym Targu. To pokłosie prośby, jaką do starosty wystosował przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność przy OSM w Radomsku. “Dlaczego Radomsko ma u nas zlikwidować spółdzielnię, 160 miejsc pracy i 430 dostawców mleka? My apelujemy, żeby znaleźli inne rozwiązania” – mówi starosta Krzysztof Faber. Nowotarska mleczarnia – zgodnie z decyzją rady nadzorczej OSM Radomsko – ma zostać zamknięta już 1 czerwca br. 

Radni powiatowi przeciwko likwidacji mleczarni w Nowym Targu

Zakład produkcji mleczarskiej w Nowym Targu powstał w 1977 roku i ma bogatą tradycję. Jest ważnym i jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniając około 160 pracowników i zrzeszając około 430 rolników – dostawców mleka. Zakład jest producentem wielu produktów mleczarskich, w tym mleka Hej!, które jest uznaną marką naszego regionu oraz serów regionalnych. Od 2005 roku działa jako oddział OSM Radomsko. Teraz spółdzielnia, która ogólnopolską rozpoznawalność zyskała głównie dzięki produktom kojarzonym z Podhalem, zdecydowała się zamknąć nowotarski zakład. Powodem mają być straty finansowe, jakie odnotowała w minionym roku, winą za ten stan rzeczy obarczając mleczarnię w Stolicy Podhala.

-Nie wiemy, jaki ma być dalszy los tego, co po zakładzie miałoby w Nowym Targu pozostać – pisał do starosty przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność przy OSM w Radomsku, prosząc o interwencję. To poskutkowało przygotowaniem rezolucji na sesję rady powiatu. 

-Dlaczego Radomsko ma u nas zlikwidować spółdzielnię, 160 miejsca pracy i 430 dostawców mleka? My apelujemy, żeby znaleźli inne rozwiązania, właśnie może jest tam źle zarządzane, niekoniecznie musi być to poprzez likwidację zakładu na naszym terenie. Taki jest sens i cel tego – tłumaczył starosta Krzysztof Faber. 

W przyjętej rezolucji, radni powiatowi wyrazili “sprzeciw wobec planowanej przez radę nadzorczą OSM w Radomsku likwidacji zakładu produkcji mleczarskiej w Nowym Targu”, a jednocześnie – mając na uwadze negatywne skutki społeczne związane z likwidacją – udzielili “wsparcia dla wszelkich działań zmierzających do utrzymania zakładu”.

Zanim przystąpiono do głosowania, głos zabrała dwójka radnych. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Józefa Guziak odczytała pismo sołtysa Harklowej, Grzegorza Gurosia, złożone do Rady Gminy Nowy Targ. 

-Myślę, że nasza rezolucja wspomoże radę gminy, która również będzie składała takową i może będzie sprawa brana jednak pod uwagę i oceniana inaczej – wyraziła nadzieję Józefa Guziak. 

W piśmie sołtysa czytamy m.in., że “sprawa budzi zainteresowanie i słuszne obawy”. Przypomina on, że OSM w Radomsku “zaistniała w świadomości konsumentów głównie za sprawą kojarzonej z Nowym Targiem renomowanej marki spożywczej Hej!”. W odczytanym przez wiceprzewodniczącą piśmie chronologicznie podano przebieg zdarzeń w tej sprawie:

-Rok 2019 Radomsko zakończyło stratą finansową, za którą winą w większej części obciążono zakład w Nowym Targu. 10 stycznia 2020 rada nadzorcza OSM w Radomsku podjęła uchwałę nr 1/2020 o likwidacji z dniem 1 czerwca 2020 roku zakładu produkcji mleczarskiej w Nowym Targu. Wykonanie tejże uchwały powierzono zarządowi spółdzielni. Uchwałę tę  podjęto bez jakiejkolwiek konsultacji z radą oddziałową spółdzielni w Nowym Targu, stawiając jej przedstawicieli przed faktem właściwie dokonanym, na zasadzie z góry ustalonej decyzji większości. 6 lutego 2020 roku odbyło się zebranie grupy członkowskiej dostawców mleka do zakładu w Nowym Targu, podczas którego prezes OSM Radomsko, Mariusz Broniszewski, potwierdził powyższe fakty, deklarując przy tym, że jako prezes nie podziela tak radykalnej postawy rady nadzorczej. Jednocześnie jednak zwrócił się on o opinię do grupy członkowskiej co do zamiaru sprzedaży wszystkich nieruchomości wraz z gruntami należącymi do mleczarni w Nowym Targu, czyli de facto jej nie tylko formalnej, ale rzeczywistej likwidacji.

Sołtys Harklowej, który sam jest rolnikiem, w piśmie skierowanym do Rady Gminy, a odczytanym na Sesji Rady Powiatu zawnioskował o podjęcie rezolucji “wzywającej radę nadzorczą OSM Radomsko oraz zarząd do stworzenia planu działań naprawczych, bądź umożliwienia zakładowi produkcji mleczarskiej w Nowym Targu współpracy z innym podmiotem, nie zaś prowadzenie niejasnych rozgrywek, których skutkiem będzie upadek tej firmy, zwolnienie jej pracowników, a w konsekwencji zagrożenie dla bytu wielu gospodarstw rolnych, również z terenu gminy Nowy Targ. Skutki nieodpowiedzialnych działań mogą mieć bardzo poważne, długofalowe konsekwencje. Rolnictwo na terenach górskich to działalność trudna, prowadzona w warunkach ograniczonych możliwości, zapewniająca jednak wysokiej jakości produkt naturalny. Nie do przecenienia jest też znaczenie rolnictwa dla utrzymania walorów krajobrazowych, co musi być brane pod uwagę przy obieranym przez samorządy kierunku stwarzania warunków dla rozwoju turystyki.”

Głos zabrał pod koniec także radny Stanisław Waksmundzki, który jako jedyny głosował przeciwko rezolucji. 

-Zastanawiam się, co ta rezolucja wniesie do tego wszystkiego. Zgodziłbym się, gdyby udzielić dotacji, żeby ta mleczarnia mogła funkcjonować. Robimy pozorne ruchy i tylko tyle. Właściciel, jak będzie chciał zlikwidować to zlikwiduje, a my będziemy mieć okazję do kupienia terenu. Ja po prostu nie rozumiem pewnych spraw. To tak, jakbym ja chciał zlikwidować firmę i pracownicy napisaliby do powiatu, a oni by się nie przykładali do pracy, bo pewnie tak to wszystko wygląda. Wszyscy pracownicy chcieliby wypłaty większe, to, tamto, a każdy jakoś tą torebkę tam ma przy sobie i jest fajnie, właściciel ma dokładać do pewnych spraw. Żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, to już nie tak, jak było dawniej. Takie było przysłowie kiedyś: “nie ma jak GS, wszyscy kradną i jeszcze jest”. Nie da się tak robić, to tak samo, jakbyście mieli gospodarstwo domowe i my będziemy z żoną zagarniać, a dzieci będą wynosić. Dokąd tak będzie? Na pewno głosuję przeciw – wyraził swoją opinię tuż przed głosowaniem.

W internecie pojawiły się pogłoski, jakoby nowotarska mleczarnia miała zostać sprzedana potentatowi branży mleczarskiej w tej części Europy – firmie Mlekovita. Szerszy materiał na ten temat – już wkrótce w “Przeglądzie Tygodniowym”. 

/os

fot. rm

os 22.02.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Staszek 22:06 21.09.2020

Ratujmy ten zakład wszyscy

Zobacz również