Kamery live
prognoza pogody

Przebudowa ul. Ludźmierskiej.Trwają prace projektowe

15 marca 2023 18:50

Trwają prace projektowe związane z koncepcjami budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w ciągu DW957 w Nowym Targu oraz budowy południowej obwodnicy miasta w ciągu DK49.

Przebudowa ul. Ludźmierskiej.Trwają prace projektowe

Przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW957 w m. Nowy Targ”. Zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi urzędowi miasta przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie, wniosek o wydanie decyzji w tej kwestii zostanie w niewielkim zakresie skorygowany. Dokument trafi następnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, która go przeanalizuje i podejmie decyzję, czy dla tego przedsięwzięcia będzie należało przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.

Jeżeli zapadnie takie rozstrzygnięcie, wówczas nowotarski urząd miasta podejmie starania, aby zarówno zainteresowani mieszkańcy Nowego Targu, jak i przedsiębiorcy działający w tamtej części miasta mieli możliwość zapoznania się w siedzibie magistratu z materiałami projektowymi oraz stanowiskiem jednostki projektowej odnośnie opinii, uwag i wniosków złożonych podczas spotkania informacyjnego, jakie na przełomie stycznia i lutego ubiegłego roku odbyło się w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową.

Trwają również prace projektowe nad wielowariantową koncepcją budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49 od węzła Nowy Targ Południe do DK49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa.

Zgodnie z informacjami udzielonymi urzędowi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu najbliższych miesięcy do Burmistrza Miasta Nowy Targ ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Spotkanie informacyjne dotyczące budowy tego odcinka drogi krajowej GDDKiA przeprowadzała w czerwcu 2021 r.

Inwestorem budowy południowej obwodnicy miasta w ciągu DK49 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, zaś bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW957 w m. Nowy Targ – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

O wszelkich istotnych sprawach dotyczących powyższych inwestycji Urząd Miasta Nowy Targ będzie informował na swojej stronie internetowej.

mat. prasowy UM Nowy Targ

os 15.03.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również