Kamery live
prognoza pogody

Program “Czyste powietrze”. Zadbaj o swój kawałek nieba (mat. sponsorowany)

4 października 2021 13:51

“Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Program

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

– uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Forma dofinansowania

– dotacja (za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl)

– dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu “Czyste Powietrze”, dostępnego w wybranych bankach

Terminy

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029

Podpisywanie umów: do 31.12. 2027 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a wnioski oceniane są na bieżąco.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu “Czyste Powietrze” znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 210 (II piętro), tel. 18 26 11 286. Konsultantem ds. programu “Czyste Powietrze” w Gminie Miasto Nowy Targ jest inspektor Wojciech Lorek. 

os 04.10.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również