Kamery live
prognoza pogody

“Profesjonalne praktyki zawodowe” – podsumowanie projektu

18 grudnia 2022 12:51

W Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem już po raz czwarty opracowano projekt zagranicznych praktyk zawodowych. W lipcu 2020 roku został on zatwierdzony do realizacji, co naszym uczniom dało możliwość kształcenia za granicą po raz siódmy i ósmy. Warto dodać, że Projekt ten współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem projektu było nie tylko nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole, zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą, ale też podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka obcego (angielskiego, greckiego, hiszpańskiego), a w szczególności języka obcego zawodowego. Istotne również było zwiększenie motywacji do dalszej nauki, rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią krajów goszczących, podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych czy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i wymiana doświadczeń z pełną tolerancją i szacunkiem dla innych narodowości.

O realizacji projektu i wrażeniach z praktyk mieliśmy okazję usłyszeć 29 listopada 2022 r. w auli ZSHT podczas konferencji podsumowującej projekt pt. „Profesjonalne praktyki zawodowe” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078208. W spotkaniu wzięli udział: Dyrekcja ZSHT, przedstawiciele Starostwa Powiatowego – wicestarosta pan Władysław Filar, Pani Naczelnik Wydziału Finansowego Katarzyna Cudzich pani Anna Król-Józaga, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego pani Anna Rogozińska, Pani Ewa Styrczula, która rozlicza projekty, lokalni przedsiębiorcy (Spółka Polskie Tatry, Hotel Radison, Hotel Stamary) oraz oczywiście uczniowie – uczestnicy projektu, ich rodzice i nauczyciele.

Podsumowując projekt, pani Magdalena Kamińska – koordynator projektu, zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi jego założeniami i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (m. in. postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczno – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami oraz organizacja wyjazdów młodzieży do Grecji i Hiszpanii). Następnie pani Justyna Trzebuniak przedstawiła podstawowe informacje o Programie Erasmus+ oraz o organizacjach partnerskich, z którymi współpracujemy w ramach realizacji projektów.

Wystąpił również p. Tomasz Matyja – wicedyrektor Zespołu Szkół, który podkreślał w swoim przemówieniu, że zdobyte podczas stażu umiejętności i wiedza fachowa są bardzo dobrze postrzegane przez lokalnych pracodawców.

Następnie młodzi praktykanci mieli okazję przedstawić swoje doświadczenia w pracy w różnych firmach, a także atrakcje, jakie wypełniały ich wolny czas. W wersji poważnej pokazali i omówili slajdy z egzotycznych, greckch Salonik oraz pięknej, hiszpańskiej Malagi. Zaprezentowano też humorystyczne scenki z drogi na lotnisko, odprawy bagażu oraz pokładu samolotu, co stanowiło reminscecncje z ich osobistych przeżyć. Radość, z jaką opowiadali, dojrzałe spostrzeżenia na temat różnic językowych, kulturowych i mentalnych – to wszystko świadczy o zdobyciu bezcennej wiedzy i niezaprzeczalnych korzyściach z udziału w projekcie.

Tę – artystyczną część imprezy przygotowały wraz z uczniami panie Ewa Kowalczyk i Halina Styrczula.

Na zakończenie pani Magdalena Kamińska – koordynator projektu – wręczyła uczniom biorącym udział w projekcie certyfikat Europass Mobilność – honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej i podziękowała wszystkim, którzy pracowali przy realizacji projektu.

Po „uczcie” dla oczu przyszedł czas na degustację potraw, czyli ucztę dla podniebienia, którą przygotowali: pan Rafał Dorociuk z praktykantami z Malagi – churros, paella valenciana oraz pan Stefanos Tigkas, który uczył języka greckiego przed wyjazdem uczniów do Grecji. Jako zawodowy kucharz przygotował z młodzieżą potrawy greckie: souwlaki, tzatziki melitzanosalata, grecka salata oraz ciasta kourampiedes.

Wszyscy uczestnicy projektu: koordynatorzy wraz z dyrekcją i zaproszonymi gośćmi, opiekunowie i praktykanci zasiedli przy wspólnym stole, by wspominać, cieszyć się wyjątkowymi wrażeniami i dzielić bezcennymi doświadczeniami z odbytych praktyk zagranicznych.

os 18.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również