Kamery live
prognoza pogody

Poziom dofinansowania przebudowy MOK na poziomie 84%

1 kwietnia 2021 16:36

Miasto precyzyjnie podliczyło wszystkie kwoty dofinansowania otrzymane na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury. Z obliczeń wynika, że poziom dofinansowania sięga już 84%. Łączna kwota wsparcia uzyskanego przez Miasto Nowy Targ dla tej inwestycji to 23 723 523 zł. Całkowity koszt realizowanej inwestycji to 34 680 tys.  zł (brutto). Koszt netto po odliczeniu podatku VAT to 28 195 tys. zł. 

Poziom dofinansowania przebudowy MOK na poziomie 84%

fot. arch. nowytarg24.tv

Rozstrzygnięte zostały konkursy o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Miasto Nowy Targ otrzyma w ramach II naboru 2 350 000 zł dla zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz zagospodarowanie jego otoczenia”.

To kolejne środki, które udało się pozyskać na realizacje tej inwestycji. W marcu 2021 r Miasto również otrzymało 8 000 000 zł w ramach środków przeznaczonych dla Samorządów Górskich.

Co istotne, otrzymane dofinansowanie w maksymalnej wysokości (8 mln zł) możliwe było dzięki bardzo wysokiej średniej rocznej kwocie przeznaczonej na inwestycje w latach 2016-2020, która wyniosła 23 059 230 zł i która była jedynym kryterium oceny złożonych wniosków. Te same kryteria oceny sprawiły, że miasto w 2020 r. otrzymało w ramach Funduszy Inwestycji Lokalnych również 7 988 242 zł, w tym kwota 7 373 523 zł przeznaczona na MOK.

Inwestycja polegająca na przebudowie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu otrzymała również dofinansowanie w kwocie 6 000 000 zł ze środków Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania przez Miasto Nowy Targ dla tej inwestycji to 23 723 523 zł. Całkowity koszt realizowanej inwestycji to 34 680 000 zł (brutto). Koszt netto po odliczeniu podatku VAT to 28 195 000 zł. Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych będzie zatem na poziomie 84%.

W budżecie miasta na 2021 r. zaplanowano kredyt w kwocie do 26 mln zł, w tym m.in. na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury. Dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa możliwe będzie obniżenie zaplanowanego długu oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych.

Oczekujemy na rozstrzygnięcia następnych konkursów, do których zostały przygotowane i złożone przez pracowników Urzędu Miasta aplikacje, a które umożliwią uruchomienie następnych zadań oczekiwanych przez Mieszkańców. Inwestycje publiczne, które są realizowane przy wsparciu rządowym wpływają na złagodzenie skutków kryzysu, jaki spowodowała pandemia koronawirusa. Dzięki dużej aktywności inwestycyjnej nasze miasto nadal się rozwija, przyciąga inwestorów i jest wybierane przez osiedlających się nowych mieszkańców jako dobre miejsce do życia.

mat. prasowy Urzędu Miasta Nowy Targ

MOK z kolejnym dofinansowaniem. Tym razem 2 mln 350 tys. zł

W MOK-u rozpoczęto prace wykończeniowe

os 01.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również