Kamery live
prognoza pogody

Powstająca galeria nie zostanie wyburzona

25 marca 2021 14:17

Wykonawca dokumentacji projektowej południowej obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49 przedstawił GDDKiA propozycje włączenia nowej drogi do węzła DK47 Nowy Targ Południe. Węzeł ten powstaje w ramach budowy dwujezdniowej DK47 Rdzawka – Nowy Targ, a obwodnica Nowego Targu powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Powstająca galeria nie zostanie wyburzona

Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. Trwają prace dokumentacyjne.

Opracowano wstępnie 3 warianty przebiegu obwodnicy i wszystkie poprowadzone są po północnej stronie lotniska. Wykonawca dokumentacji zaproponował także 2 warianty włączenia obwodnicy do węzła DK47 Nowy Targ Południe. Oznacza to, że każdy z trzech wariantów przebiegu obwodnicy można włączyć do węzła Nowy Targ Południe na dwa sposoby. W wariancie 1 zaproponowano dowiązanie obwodnicy do węzła DK47 Nowy Targ Południe na nasypie, z dwoma równoległymi wiaduktami nad ulicą Szaflarską, każdy dla jednej jezdni (jezdnie będą dwie). Zjazd od strony wschodniej do Nowego Targu i zjazd z miasta na obwodnicę odbywał by się poprzez dodatkową łącznicę obwodnicy doprowadzoną do ul. Szaflarskiej. Tą drogą możliwy byłby także wjazd i zjazd od strony Zakopanego, na rondzie kończącym przebieg dwujezdniowej drogi DK47 Rdzawka Nowy Targ. Dobudowana zostałaby jeszcze łącznica do węzła, umożliwiająca zjazd na obwodnicę z dwujezdniowej DK47 od strony Zakopanego. W przypadku 2 wariantu obwodnica połączona zostałaby z węzłem Nowy Targ Południe nasypem, nad ulicą Szaflarską powstałyby 2 równoległe wiadukty, każdy dla jednej jezdni. Zjazd z obwodnicy i wjazd na nią zarówno od strony Nowego Targu jak i Zakopanego odbywałby się poprzez rondo turbinowe zlokalizowane na ul. Szaflarskiej i łącznice.

Rysunek przedstawia 2 warianty włączenia obwodnicy do węzła Nowy Targ Południe DK47

Wszystkie trzy zaproponowane warianty przebiegu obwodnicy na odcinku 1 km zlokalizowane są w tym samym śladzie. Na dalszym odcinku odchylają się od siebie, różnią się także sposobem włączenia do istniejącej DK49. Przy wyznaczaniu wariantów przebiegu obwodnicy obowiązuje zasada minimalizacji zajętości terenu, wykupu gruntów i ilości wyburzeń.

Zaproponowane warianty przebiegu obwodnicy są teraz poddawane szczegółowej analizie. Po dopracowaniu rozwiązań zostaną przedstawione samorządowi i na spotkaniach informacyjnych mieszkańcom. Termin i plan tych spotkań zostanie podany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej numer 49, po zjeździe z drogi krajowej nr 47 na wschód. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, omijając miasto.

Ten etap prac dokumentacyjnych zakończy się złożeniem wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU), zaplanowanym w listopadzie 2022 r. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji technicznej umożliwiającej ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy. Koszt przygotowania całej dokumentacji wynosi na ponad 2 mln 937 tys. zł.

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

Piotr Starmach 25.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również