Kamery live
prognoza pogody

Powiat w sprawie bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z torami: Chcemy współfinansować, ale roboty

19 lutego 2021 14:23

POWIAT NOWOTARSKI. Zarząd Powiatu Nowotarskiego jest w pełni zaangażowany w sprawę rozwiązania komunikacyjnego na terenie Miasta Nowy Targ polegającego na budowie bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową – upewniają starościńskie władze po informacjach o braku jego woli partycypowania w kosztach przygotowania koncepcji.  Zarząd deklarował i podtrzymuje deklarację współfinansowania robót budowlanych związanych z realizacją tej inwestycji, nakreślił jednakże jasne warunki tego współfinansowania.

Powiat w sprawie bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z torami: Chcemy współfinansować, ale roboty

Do tych warunków należą:

  • zgodność z realizowaną inwestycją nowego przebiegu drogi krajowej DK47 „Zakopianka”
  • zgodność z Programem rozwoju transportowego na terenie Podtatrza przyjętym przez Radę Ministrów
  • spójność z projektowaną obwodnicą południową Nowego Targu.

Precyzuje też powiat, jak przebiegały ustalenia w sprawie finansowania koncepcji oraz projektu budowlanego:

O planowanym działaniu związanym opracowaniem wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 957 z linią kolejową w Nowym Targu Powiat Nowotarski został zawiadomiony pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich z 9. czerwca 2020 r., którego załącznikiem  był projekt umowy obejmujący udział finansowy Powiatu w powyższym zadaniu.

W odpowiedzi na przesłany dokument Zarząd Powiatu Nowotarskiego 30. czerwca 2020 r., przedstawił następujące stanowisko:

  • koncepcja nie jest wystarczającym dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie robót
  • najbardziej prawdopodobny termin przystąpienia do ewentualnych robót budowlanych pokrywa się z etapem realizacji nowego odcinka drogi krajowej DK47 – “Zakopianka”. Na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do tworzenia koncepcji nie zostały dokonane żadne analizy wzajemnego wpływu pomiędzy wyżej wspomnianymi inwestycjami drogowymi
  • żaden z podmiotów uczestniczących w rozmowach, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jak i Gmina Miasto Nowy Targ nie występował na wcześniejszym etapie z propozycją spotkania w celu omówienia zakresu współpracy. O udziale finansowym Powiatu Nowotarskiego Zarząd Powiatu dowiedział się z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz portalu nowytarg24.tv.

            W dalszej korespondencji Zarząd Powiatu Nowotarskiego określił na jakich zasadach deklaruje współfinansowanie robót budowlanych, którą to deklarację ponowił we wrześniu 2020r.

Zarządca drogi wojewódzkiej pismem z października 202 r. ponownie zwrócił się o rozważenie współfinansowania koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odpowiedzi na powyższe Powiat Nowotarski po raz trzeci wyraził wolę współfinansowania robót budowlanych zleconych na podstawie koncepcji i projektu budowlanego.

 Należy podkreślić, że sama koncepcja nie będzie wystarczającym dokumentem do realizacji robót budowlanych. Należy również wskazać, że koncepcja nie jest dokumentem obligatoryjnym i niezbędnym w ocenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego dla opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę bądź zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

To, jak powiat angażuje się w rozwiązania    w rozwiązania komunikacyjne na terenie miasta, pokazują aktualnie realizowane oraz zlecone w 2021 r. roboty budowlane, czyli:

  • opracowanie dokumentacji dotyczącej uspokojenia ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1671K Św. Anny
  • remont nawierzchni drogi powiatowej 1672K Szaflarska
  • Remont nawierzchni drogi powiatowej 1673K Waksmundzka.

Łączna wartość powyższych zadań inwestycyjnych przekracza 1 milion złotych. W powyższych zadaniach nie partycypuje Miasto Nowy Targ – podsumowuje powiat.

Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Ludźmierskiej z linią kolejową – miasto dorzuca się do dokumentacji

Anna Szopińska 19.02.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również