Kamery live
prognoza pogody

Powiat nowotarski stawia na rewitalizację i ekologię

14 lipca 2018 20:41

Powiat nowotarski szykuje nowe inwestycje. Zostanie przebudowany ratusz w Krościenku, a w Maniowach i Kluszkowcach zostaną rozbudowane i zmodernizowane oczyszczalnie ścieków. Przedsięwzięcia zostaną zakończone przed końcem 2020 roku. Ich koszt to ponad 20 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie z RPO.

Powiat nowotarski stawia na rewitalizację i ekologię

Umowy gwarantujące dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podpisali wicemarszałek Stanisław Sorys oraz beneficjenci projektów. W spotkaniu uczestniczył też radny województwa Stanisław Barnaś.

Podpisane umowy pozwolą zrealizować kolejne inwestycje w subregionie podhalańskim. Nie byłoby to jednak możliwe gdyby nie środki z regionalnego programu operacyjnego oraz dobra współpraca z lokalnymi samorządami – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Wypięknieje również centrum Krościenka. Ratusz wymaga natychmiastowej modernizacji, dlatego już wkrótce rozpoczną się prace związane z jego przebudową. Kwota na to przeznaczona ze środków unijnych to 4,1 mln zł.

Powstaną tu nowe pomieszczenia na potrzeby centrum kultury. Obiekt zyska salę widowiskową. Będzie nie tylko nowocześnie wyposażona, ale co najważniejsze, profesjonalnie oświetlona i nagłośniona.

Zmieni się też całkowicie układ komunikacyjny w budynku. Zaplanowano wymianę konstrukcji dachu, a także wewnętrznych instalacji m.in.: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. W budynku powstanie także część ekspozycyjna, w której będzie prezentowany dorobek historyczno-kulturowy Krościenka nad Dunajcem i Pienin oraz działających tutaj twórców lokalnych.

To jednak nie wszystko. Północna pierzeja rynku, pobliska jezdnia w otoczeniu urzędu i miejsca postojowe również zostaną przebudowane. Zaplanowano też montaż nowego oświetlenia, ławek i koszy na śmieci. Koszt całej inwestycji, która zostanie zakończona do końca 2020 roku, szacowany jest na kwotę prawie 8,5 mln zł.

Ekologiczna stanie się również gmina Czorsztyn. Ponad 12,2 mln zł – na taką właśnie kwotę szacowany jest koszt dwóch inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czorsztyn, a konkretnie w Kluszkowcach i Maniowach. Dzięki dofinansowaniu obydwu projektów z RPO – 6,2 mln zł – do końca 2020 roku przedsięwzięcia zostaną zrealizowane.

W ramach podpisanych umów zostaną wybudowane obiekty techniczne wraz z instalacjami i urządzeniami m.in.: wodociągowymi czy kanalizacyjnymi, a także reaktory biologiczne: technologiczne i energetyczne.

Zaplanowano również przebudowę i wymianę istniejących budynków, instalacji i urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. Po modernizacjach, z oczyszczonych ścieków, odbierane będzie ciepło do ogrzania budynków poprzez instalację pomp ciepła.

Całkowity koszt inwestycji w Kluszkowcach wynosi 4,9 mln zł, z czego 3,4 mln zł pochodzi z RPO, natomiast w Maniowach – 7,3 mln zł, w tym 2,8 mln zł z RPO.

źródło: malopolska.pl

Aleksandra Kokalik 14.07.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również