Kamery live
prognoza pogody

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak złożyła w Sejmie poprawkę w sprawie ferii zimowych

27 listopada 2020 18:59

W dniu dzisiejszym pani poseł Jagna Marczułajtis-Walczak w imieniu Klubu KO złożyła poprawki Koalicji Obywatelskiej do ustawy covidowej zakładające m.in. to, by ferie zimowe zostały rozłożone w czasie od 4 stycznia do 14 marca oraz by wszystkie niedziele w 2021 roku byłyby niedzielami handlowymi.

Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak złożyła w Sejmie poprawkę w sprawie ferii zimowych

“Rozłożenie w czasie ferii zimowych jest konieczne. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, ferie powinny trwać dłużej. To bardzo ważne po to, by branża turystyczna przetrwała ten trudny czas, jakim będzie zima, bo została ona bardzo mocno poturbowana przez obostrzenia i lockdown zapowiedziany przez rząd” – czytamy w komunikacie przesłanym przez Biuro Poselskie Jagny Marczułajtis-Walczak. 

-Bez hoteli otwartych, bez miejsc noclegowych, te ferie będą niemożliwe do odbycia. Jest to łańcuch naczyń powiązanych – mówiła dziś w Sejmie poseł Jagna Marczułajtis-Walczak.

Treść poprawki:

W Sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 772, 773i 778) w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) po art. 15zzzib dodaje się art. 15zzzib1 w brzmieniu:

„Art. 15zzzib1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 roku trwają w okresie od dnia 4 stycznia 2021 r. do 14 marca 2021 r.”.

 

os 27.11.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również