Kamery live
prognoza pogody

Polski Ład porządkuje gospodarkę wodno-ściekową w mieście

3 kwietnia 2023 16:21

NOWY TARG.  17 milionów 350 tysięcy – to kwota dofinansowań uzyskanych przez miasto z programu Polski Ład, do zadań może nie efektownych i nie widocznych na powierzchni ziemi, ale porządkujących gospodarkę wodno-ściekową w rejonach, które tego najpilniej wymagają i czekają najdłużej. Dziś burmistrz Grzegorz Watycha podpisywał umowy z kolejnymi wykonawcami, a są to wyłącznie lokalne firmy.

Polski Ład porządkuje gospodarkę wodno-ściekową w mieście

Chodzi o zadania takie, jak budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Willowej oraz Grel, także remonty lub budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na Grelu, na terenie byłych NZPS „Podhale” w ramach drugiego etapu; w ulicach Bednarskiego, Galicy, Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Kowaniec; na osiedlach Niwa i Nowe. Na Niwie i Nowem powstaną też przepompownie ścieków.

Miejski budżet takich wydatków inwestycyjnych w całości jeszcze długo nie zdołałby udźwignąć.

– Kanalizacja opadowa w ul. Willowej będzie przygotowywać infrastrukturę pod dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym dynamicznie rozwijającym się rejonie – zapowiada burmistrz Grzegorz Watycha. – Na Grelu natomiast burzówka ze zrzutem do Białego Dunajca, z pierwszą w mieście przepompownią wód opadowych, będzie – w razie intensywnych deszczów – ratować tylekroć zalewane domostwa.  

W przypadku kanalizacji opadowej zdobytych 5 milionów dofinansowania to 65 procent całkowitych kosztów inwestycji.

Jeszcze wyższe, bo prawie 89 procentowe dofinansowanie, zdobyły inwestycje związane z rozbudową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej.

– Tutaj miasto wzięło na siebie – w zastępstwie MZWiK-u – ciężar pozyskania środków, ponieważ to samorząd miał możliwość aplikowania o dofinansowanie – mówi burmistrz. – Pozyskaliśmy 12 milionów 350 tys. Będą realizowane zadania związane z budową wodociągu, budową sieci kanalizacyjnej, pewnych odcinków kanalizacji deszczowej. Są to bardzo kosztowne inwestycje, ponieważ kanalizowanie rejonów Niwy, osiedla Nowego czy też Kowańca – ze względu na spadki terenu i uwarunkowania własnościowe – musi być realizowane łącznie z budową przepompowni i kanalizacji tłocznej, gdyż nie wszędzie grawitacyjnie uda się ścieki odprowadzić do głównych kolektorów i dalej, na oczyszczalnię. Tak więc duże zadania będą realizowane tam, gdzie mieszkańcy budują domy, gdzie niekiedy od wielu kat czekają na kanalizację. Teraz, dzięki uwieńczonemu powodzeniem zamysłowi pozyskania środków, udało się uruchomić te inwestycje.     

Do dwóch tygodni wykonawcze firmy z Zaskala, Łopusznej i Bukowiny Tatrzańskiej mają przejąć place budów. Termin ukończenie większości zadań będzie 6-miesięczny, natomiast w przypadku Niwy, Grela i terenu b. NZPS Podhale – 15-miesięczny.

(asz)

 

 

 

 

 

 

Anna Szopińska 03.04.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również