Kamery live
prognoza pogody

Podsumowanie projektu Ekopracownia w “Metalce”

26 czerwca 2024 14:15

W zakończonym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu brał udział w realizacji Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ). W ramach projektu dokonano remontów sal szkolnych, doposażono je również w meble i pomoce dydaktyczne. Odbyła się także seria tematycznych lekcji, warsztatów, szkoleń i wykładów.  

Podsumowanie projektu Ekopracownia w

/fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu/

W ramach programu szkoła zrealizowała zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu”. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ostatecznie 53 958,40 złotych, z czego 48 540,36 zł to środki NFOŚ. Pozostała kwota wsparcia finansowego to środki pochodzące od organu prowadzącego szkołę  – Powiatu Nowotarskiego.

W ramach projektu w jednej z sal wykonano remont posadzki, zakupiono wyposażenie ekopracowni w postaci mebli: zestawu segmentów, stolików, krzeseł, biurka, a także pomocy dydaktycznych: m.in. 75” monitora interaktywnego, mikroskopów, kamery mikroskopowej, zestawu do badania wody, zestawu do oczyszczania wody, planszy ściennych i wielu innych interesujących materiałów, które wzbogacają zajęcia służące edukacji ekologicznej.

Głównym celem zrealizowanego zadania było podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy w obszarze ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego, w szczególności społeczności skupionej wokół ZSTiP.

Projekt zakładał, że procesy edukacyjne związane z utworzeniem ekopracowni uwrażliwią odbiorców na otoczenie przyrodniczo-kulturowe, podniosą poziom świadomości o zagrożeniach związanych z degradacją środowiska, w szczególności najbliższego otoczenia tj. cennych przyrodniczo i kulturowo terenów Podhala, Spisza, Orawy, Gorców i Pienin.

Efektem działań było budowanie podstaw odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższej okolicy, nawyki proekologiczne, motywacja do uczestnictwa w aktywnościach ochronnych i przeciwdziałających degradacji środowiska naturalnego. Nastąpiło również podniesienie poziomu wiedzy uczniów i słuchaczy w zakresie metodologii prowadzenia badań oraz umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Efektem pracy z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi jest większe zainteresowanie uczniów oraz chęć brania udziału w różnych formach zajęć z zakresu nauk przyrodniczych oraz angażowanie się w akcje proekologiczne. Adresatami działań byli także nauczyciele uczestniczący w licznych ekologicznych wydarzeniach oraz rodzice uczniów, którzy mieli okazję zapoznać się z problematyką ekologiczną i działaniami prowadzonym w ekopracowni m.in. podczas wywiadówek.

W okresie realizacji projektu w szkolnej ekopracowni przeprowadzono lekcje poświęcone tematyce wpływu działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, wpływu inwestycji hydrologicznych, rolnictwa, górnictwa i transportu na warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, odnawialnymi i nieodnawialnymi zasobami przyrody oraz propozycjami racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie zasadą zrównoważonego rozwoju, przyczyn i skutków spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej, sposobów zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”, a także zostało zorganizowanych wiele ciekawych wydarzeń.

Podjęte w projekcie działania nie tylko zwiększyły świadomość ekologiczną wśród młodych ludzi, ale także zmotywowały do tego, aby poprzez konkretne działania dbać o jakość powietrza we własnym otoczeniu. Uczniowie poznali również ekologiczne nowinki techniczne przy wykonywaniu robót montażowych zarówno w architekturze tradycyjnej, jak i nowoczesnej, dowiedzieli się jak wielkie znaczenie w budownictwie, czy architekturze krajobrazu ma wykorzystanie „zielonych rozwiązań”. Doświadczenia uwrażliwiły uczniów jak istotna jest ochrona, oszczędzanie i docenianie wody, jako najważniejszego zasobu naszej planety, a także przypomniały, że ogromna eksploatacja i zanieczyszczenia powodują nieustanne kurczenie się tego zasobu, jak również podkreśliły szeroki oraz wieloaspektowy problem jakim jest ocieplenie i zmiana klimatu.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu/

Andrzej Lach 26.06.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również