Podhale protestuje przeciwko projektowi Zarządu Województwa

Projekt ten stworzył Zarząd Województwa po konsultacjach z dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zdaniem samorządowców – zagraża on bardzo wielu planowanym inwestycjom – komunalnym, drogowym, a zwłaszcza turystycznym. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu został wprowadzony zarządzeniem wojewody nowosądeckiego w 1997 r. i objął ponad 360 tysięcy hektarów na terenie 7 powiatów, także … Czytaj dalej Podhale protestuje przeciwko projektowi Zarządu Województwa