Kamery live
prognoza pogody

Pegaz tematem interpelacji

“Decyzję o przystąpieniu do realizacji przebudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w oparciu o zwycięski projekt pana Jarosława Głoska PA&B Pracownia Architektoniczna, podjęła niemal jednogłośnie Rada Miasta, w tym również Pan”  – odpisał burmistrz na interpelację radnego, który zapytał o to, kto jest odpowiedzialny za zniszczenie rzeźby Pegaza. Zwycięski projekt od początku zakładał usunięcie rzeźby, a temat przebudowy MOK w oparciu o tę koncepcję wielokrotnie był przedmiotem szczegółowej dyskusji podczas komisji i Sesji Rady Miasta. 

Pegaz tematem interpelacji

O wskazanie osoby, która podjęła decyzję o usunięciu Pegaza z fasady MOK-u wnioskował w interpelacji radny Paweł Liszka: -Kto podjął taką decyzję, czy burmistrz miasta, czy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, jako osoba posiadająca obiekt w zarządzie trwałym? – dopytywał radny. 

-Decyzję o przystąpieniu do realizacji przebudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w oparciu o zwycięski projekt pana Jarosława Głoska PA&B Pracownia Architektoniczna, podjęła niemal jednogłośnie Rada Miasta, w tym również Pan – odpowiedział radnemu burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Przypomniał, że decyzja ta została podjęta podczas sesji Rady poprzedniej kadencji w dniu 26 lutego 2018 roku, kiedy wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024. 

-Radni wielokrotnie zapoznawali się z projektem, który wygrał w konkursie, na komisjach i na sesjach Rady Miasta. Na posiedzeniach  tych, także osobiście, autor projektu pan Jarosław Głosek prezentował swoją pracę i udzielał informacji wszystkim zainteresowanym. Również Rada Miasta obecnej kadencji dyskutowała na temat zakresu i formy przebudowy budynku MOK przy uchwalaniu budżetu na 2019 rok. Pozwolę sobie Panu też przypomnieć, że na Sesji Rady Miasta w dniu 29.07.2019 proponował Pan nawet rozwiązanie dalej idące, czyli budowę zupełnie nowego obiektu – przypomniał burmistrz.

Zielone światło dla modernizacji MOK! Burmistrz Watycha: Nie ma na Podhalu drugiej takiej sali. To wszystko zacznie żyć

Żaden z radnych, ani innych zainteresowanych osób, w przeciągu kilku lat, jakie minęły od publikacji zwycięskiego projektu tj. od grudnia 2016 roku nie kwestionował zmian związanych z przyszłym wyglądem elewacji przebudowywanego budynku MOK. Nie wniesiono uwag do przedstawionej idei architektonicznej budynku na etapie wyboru koncepcji programowo-funkcjonalnej, nikt nie zgłaszał zastrzeżeń co do proponowanych przez projektanta rozwiązań architektonicznych na etapie realizacji dokumentacji wykonawczej – stwierdził burmistrz w odpowiedzi na interpelację. 

Odpowiedź podsumowuje dość szczegółowo wszystkie fakty związane z przebudową Miejskiego Ośrodka Kultury, która jest realizowana na podstawie dokumentacji projektowej, wybranej w ramach otwartego konkursu architektonicznego już w 2016 roku. W sądzie konkursowym zasiedli: mgr inż. arch. Jan Karpiel-Bułecka (przewodniczący), sędzia-referent mgr inż. arch. Maciej Kubicki oraz członkowie: mgr inż. arch. Bożena Figus, mgr inż. Krzysztof Iskra, mgr inż. Joanna Iskrzyńska-Steg, mgr inż. Waldemar Wojtaszek, inż. Wilhelmina Schab, mgr inż. Wojciech Watycha, mgr Bolesław Bara i mgr Olgierd Pustówka. Zwycięski projekt zrealizowała łódzka Pracownia Architektoniczna PA&B Jarosława Głoska. 

Na przebudowę i rozbudowę MOK-U – trzy oferty

-Od tego czasu wybrana koncepcja programowo-funkcjonalna była szeroko udostępniona opinii publicznej przez lokalne media, a sam widok budynku po przebudowie zawsze publikowany był przy licznych artykułach w prasie i na portalach internetowych, kiedy na przestrzeni ostatnich lat toczyła się dyskusja wokół tematu przebudowy MOK – zaznaczył burmistrz. Dodał, że po opracowaniu koncepcji projektowej, była możliwość zapoznania się z nią w siedzibie magistratu, a po ogłoszeniu przetargu, komplet dokumentów umieszczony był na stronie urzędu i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

Podsumowując obszerną odpowiedź na interpelację, burmistrz Nowego Targu stwierdza:

-Na obecnym etapie zaawansowania realizacji inwestycji zmiany wyglądu elewacji budynku nie są możliwe do wykonania. Cały zespół pracujący przy tej inwestycji jest przekonany, że nowoczesna bryła budynku wpisze się w krajobraz miasta, a co najważniejsze, miejsce to stanie się prawdziwym Centrum Kultury dla Nowego Targu i całego Podhala. 

8 mln rządowego dofinansowania na przebudowę MOK

os 13.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Góral z Polski 09:38 14.05.2021

Pegaz. Stary byl bardzo ladny i bardzo widoczny. Ten mok teraz wyglada jak nie dom kultury itp tylko jak siedziba banku. Tyle miliinow i negatywna rewolucja.

Zobacz również