Kamery live
prognoza pogody

Otwarty list do burmistrza

9 kwietnia 2022 22:45

Na adres redakcji wpłynął “List otwarty do Grzegorza Watychy – burmistrza miasta Nowy Targ” w sprawie wykonania kwietnych klombów na terenie miejskim wzdłuż pawilonu przy ul. Mikołaja Kopernika oraz planów budowy nowej biblioteki w tym rejonie. 

Otwarty list do burmistrza

Treść nadesłanego listu:  

“W związku z decyzją Pana Burmistrza o usytuowaniu budynku nowej biblioteki przy Al. Mikołaja Kopernika, wyrażonej w odpowiedzi na interpelację udzielonej radnemu  p. Szymonowi Fatli, w imieniu Stowarzyszenia Nowy Targ dla Mieszkańców przedkładam list otwarty w sprawie wykonania kwietnych klombów na terenie miejskim wzdłuż pawilonu przy ul. Mikołaja Kopernika oraz niezwłocznego zaprzestania prac nad projektowaniem w tym miejscu budynku nowej biblioteki.

Jak wynika z udzielanych przez Pana informacji rokrocznie w Nowym Targu wycinanych jest ok. 200 drzew,  stanowiących naturalne płuca naszego miasta, które zyskało w ostatnich latach miano „Smogowej Stolicy Europy”. Sytuacja ta stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób mieszkających w Nowym Targu oraz wyraźny sygnał do omijania miasta przez turystów, poszukujących na Podhalu spokoju i świeżego powietrza. W związku z powyższym priorytetem władz winno być tworzenie jak największych przestrzeni zieleni.   

Mając powyższe na uwadze wnosimy o przywrócenie funkcji pierwotnej miejskiej działce znajdującej się przy Al, Mikołaja Kopernika w okolicy tzw. pawilonu handlowego. Przypominamy, że w tym miejscu od lat 80-tych znajdowały się piękne kwietne klomby, na których wiosną rosły tulipany. Wnosimy zatem o przywrócenie tej funkcji, wyremontowanie zniszczonego miejskiego ciągu pieszego, posadowienie kilku ławek i koszy na śmieci. Obecnie teren ten jest zaniedbany a według Pana zapowiedzi może wkrótce zostać zabetonowany, pozbawiony zieleni i sporej liczby drzew. Usytuowanie w tym miejscu, w którym naprzeciwko znajduje się miejska kotłownia, budynku biblioteki jest w ocenie większości mieszkańców nieracjonalne. Drzewa rosnące na tym zieleńcu w liczbie ok. 50 sztuk stanowią naturalne płuca w tym terenie.   

Wnosimy o podjęcie niezwłocznych rozmów z Powiatem Nowotarskim w sprawie umiejscowienia biblioteki miejskiej w budynku „Sokoła”, który po wybudowaniu nowej szkoły będzie stanowił Powiatowe Centrum Kultury. Przypominamy, że Miejska Biblioteka Publiczna pełni równocześnie funkcję Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z tym władzom powiatu powinno zależeć na utrzymaniu tej funkcji. W przypadku braku porozumienia w tej sprawie jako miejsce do budowy nowej biblioteki wskazujemy teren, który nie wymaga niszczenia zieleni, znajdujący się na os. Bereki, w miejscu dawnego targu zwierzęcego. Jest to teren w centrum miasta z bardzo dobrym dojazdem i parkingami, idealną dostępnością, a przede wszystkim pozbawiony jest zieleni.  

Panie Burmistrzu w tym miejscu pragniemy przypomnieć Panu rotę ślubowania, które Pan złożył obejmując urząd. Mówił Pan wówczas: „dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Czas najwyższy żeby dobro mieszkańców postawił Pan ponad ambicję swoją i swoich urzędników, którzy podjęli nieracjonalną inicjatywę wyprowadzenia biblioteki z budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. W związku z dokonanym faktem wnosimy o wyznaczenie innej lokalizacji biblioteki i uchronienie dla nas i dla naszych dzieci terenu zielonego przy Al. Kopernika oraz przywrócenie mu należytej funkcji. Oby do historii miasta nie przeszedł Pan jak ten, który zastał miasto zielone a pozostawił wylesione.

Jan Sięka
Nowy Targ dla Mieszkańców”

os 09.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również