PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Opłata reklamowa zaczęła obowiązywać

7 stycznia 2021 11:27

Urząd Miasta Nowy Targ przypomina, że od 1 stycznia lokalnych przedsiębiorców obowiązuje opłata reklamowa. Z kolei 6 lutego mija termin na dostosowanie się do nowych przepisów.

Opłata reklamowa zaczęła obowiązywać

Urząd Miasta przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Nowy Targ obowiązuje opłata reklamowa od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych zgodnie z Uchwałą nr XXIV/266/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy miasta Nowy Targ opłaty reklamowej, określenie zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.

Podmioty są zobowiązane do złożenia deklaracji w terminie do 30 stycznia 2021r. jeśli na dzień 01.01.2021r. posiadali urządzenie bądź tablice reklamową podlegającą obowiązkowi podatkowemu. Szczegółowe informacje: http://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=238

Zwraca się uwagę, że szyldy nie podlegają opłacie reklamowej!

Informuje się również, że z dniem 6 lutego 2021 r. upływa 12 miesięczny termin na dostosowanie istniejących reklam i szyldów do ustaleń powyższej uchwały.

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, który umieści reklamę niezgodnie z przepisami „uchwały reklamowej” podlega karze pieniężnej.

W myśl obowiązujących przepisów reklamą jest upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. Natomiast szyld jest reklamą informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się on znajduje.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz treść uchwały dostępne są na stronie internetowej miasta oraz w Wydziale Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 231.

Piotr Starmach 07.01.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również