Kamery live
prognoza pogody

Opieka całodobowa w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym

Od dnia 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizuje Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu. W ramach przypomnienia zasad realizacji świadczeń w tym zakresie informujemy, że świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Opieka całodobowa w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym

Dyżurujący lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych,

w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

telefonicznie;

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujące bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, ze oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia;

Ponadto informujemy. ze na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dniem 30 września wygasły umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki, zawarte z dotychczasowymi świadczeniodawcami, którzy nie zostali ujęci w wykazach zakwalifikowanych to tzw. „sieci szpitali”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.pszs.eu/ lub pod numerem telefonu: 18 263 30 00

fot. arch. nowytarg24.tv

NT24TV 04.10.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
bafjfgjbfgh 18:06 16.02.2019

moim zdaniem szpital powinien być otwarty całodobowo i w święta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zobacz również