Kamery live
prognoza pogody

Oddział Neurologii Podhalańskiego Szpitala – z prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem

29 czerwca 2022 08:09

Oddział Neurologii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu otrzymał wyjątkowe wyróżnienie na arenie międzynarodowej. 5 maja 2022 roku reprezentacja szpitala odebrała w Lyonie nagrodę za leczenie udarów mózgu w systemie nowatorskim. Wyróżnienie przyznane zostało przez Europejskiego Stowarzyszenia Leczenia Udarów Mózgu po szczegółowej analizie pracy całego zespołu oddziału oraz wstępnej fazy oceny i diagnostyki pacjenta.

Oddział Neurologii Podhalańskiego Szpitala - z prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem

Leczenie udarów mózgu w systemie nowatorskim odbywa się według najnowszych standardów i rekomendacji Europejskiego Stowarzyszenia Leczenia Udarów Mózgu. Jest ono leczeniem przyczynowym, które polega na podaniu dożylnym leku RTPA. Przy metodzie łączonej zakrzep rozpuszczany jest farmakologicznie, a następnie naczynia w mózgu zostają udrożnione w sposób mechaniczny. Jednym z najważniejszych czynników, które decydują o szansach pacjenta z udarem mózgu, jest czas. Ważną rolę odgrywają również pacjenci i ich rodziny kluczowe jest bowiem wczesne wezwanie pomocy. Jednym z głównych symptomów udaru mózgu są zaburzenia mowy. Niepokojąca jest również nagła asymetria twarzy, zaburzenia świadomości, osłabienie kończyn czy zaburzenia równowagi.

Istotną rolę w niesieniu pomocy odgrywa szybka reakcja zespołów ratownictwa medycznego, w tym dyspozytorów, którzy kierują zespoły medyczne na miejsce zdarzenia. Nagroda przyznana Oddziałowi Neurologii poprzedzona została oceną całokształtu postępowania z pacjentem. W łańcuchu działania ważną rolę pełni m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy, który przyjmuje pacjentów z podejrzeniem udaru. Wstępna ocena i diagnostyka pacjenta może zaważyć na jego zdrowiu, a nawet życiu. Sukces zależy zatem od pracy zespołu lekarzy, psychologów, logopedów, pielęgniarek i wszystkich innych pracowników z Oddziału Neurologii, ale również ratowników medycznych, pielęgniarek czy ratowników triażowych z Oddziału Ratunkowego.

Przy tak dużym zespole podstawą jest sprawna komunikacja między pracownikami szpitala. Nowotarska placówka wypracowała system, w którym zespoły ratownictwa kontaktują się z Oddziałem Neurologii z domu pacjenta albo z drogi, jeśli jadą w kierunku szpitala. Medycy czekają na pacjenta już w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Na nogi postawione są wszelakie służby – pracownicy Zakładu Diagnostyki Obrazowej, SOR i laboratorium, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Udary mózgu to według statystyk medycznych choroba cywilizacyjna dotykająca coraz większą liczbę pacjentów. Istnieją modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki ryzyka chorób naczyniowych, w tym choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego. Kobiety i mężczyźni obciążeni są różnymi komplikacjami sercowymi, dlatego wiek i płeć pacjenta są istotnymi czynnikami. Ryzyko wystąpienia udaru mózgu wzrasta u osób palących papierosy – nałóg wpływa na progresję miażdżycy naczyń. Alkohol w wyższych dawkach zwiększa ryzyko udarów krwotocznych. Z chorób współistniejących należy wymienić nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, chorobę niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia chorób naczyniowych, rozwarstwienia tętnic, rzadkie wady serca, zaburzenia hemodynamiczne, zaburzenia perfuzji, spadki ciśnienia czy różne mechanizmy zatrzymania krążenia.

os 29.06.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również