PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Nowe zasady odbioru odpadów na przyszły rok

3 grudnia 2020 10:04

15, 23 lub 50 złotych miesięcznie zapłacą mieszkańcy Nowego Targu za wywóz śmieci, popiół razem z odpadami zmieszanymi będzie trafiał do jednego pojemnika, natomiast papier i szkło będą odbierane raz w miesiącu – oto nowe zasady odbioru odpadów na rok 2021, które nowotarscy radni przyjęli na posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.

Nowe zasady odbioru odpadów na przyszły rok

Jeżeli chodzi o koszty związane z segregacją i wywozem odpadów nie zmienia się nic. Urzędnicy w trakcie posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta Nowy Targ poinformowali, że w proponowanych przez nich nowych zasadach na 2021 rok nadal będą obowiązywały dotychczasowe ceny: 23 złote miesięcznie od mieszkańca to stawka bazowa, opłata preferencyjna w wysokości 15 zł miesięcznie będzie dotyczyć siódmej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej jedno gospodarstwo domowe, natomiast 50 zł to z kolei stawka dla tego mieszkańca, który nie spełni obowiązku selektywnej zbiórki. 

Nieco inaczej będzie wyglądać sytuacja związana z samą segregacją. W celu ograniczenia rosnących kosztów odbioru odpadów komunalnych urzędnicy postanowili połączyć frakcję popiołu z frakcją niesegregowane (zmieszane). To oznacza, że popiół razem z zmieszanymi odpadami nowotarżanie będą wyrzucać do jednego pojemnika. 

Tym samym, frakcje odpadów od przyszłego roku będą dzielić się na: papier, szkło, bioodpady, metale (w tym także tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) oraz zmieszane (do których od przyszłego roku trafiać będzie również popiół).

Ale to nie koniec zmian. Frakcje papier i szkło będą odbierane raz w miesiącu. To zmiana w stosunku do dotychczasowych zasad. Obecnie tego typu odpady były wywożone raz na dwa miesiące, co u wielu mieszkańców sprawiło kłopoty związane z magazynowaniem np. zużytych butelek. 

Utrzymane zostały dotychczasowe zasady dotyczące bioodpadów. Odpady ulegające biodegradacji w sezonie zimowym (tj. od 1 listopada do 31 marca) będą wywożone co najmniej raz w miesiącu, natomiast w sezonie letnim częstotliwość ta wzrośnie do co najmniej dwukrotnego wywozu w ciągu jednego miesiąca. 

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że zmianom ulegnie również sam wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez mieszkańca. Będzie to jednak zmiana kosmetyczna, bo do zamieszczonych w dokumencie informacji dodana zostanie również klauzula RODO. Nowe formularze wejdą w życie 1 stycznia. Będzie można je wypełnić w Urzędzie Miasta bądź elektronicznie.

Wszystkie uchwały dotyczące proponowanych zasad segregacji na kolejny rok zostały przez radnych przegłosowane jednogłośnie bądź większością głosów przy jednym wstrzymującym się. Aby postawić “kropkę nad i” radni będą teraz musieli przegłosować nowe zasady odbioru odpadów na najbliższej Sesji Rady Miasta Nowy Targ.

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok zostanie opublikowany przez nowotarski magistrat w drugiej połowie grudnia – gdy będzie już wiadomo, która firma będzie odpowiadać za odbiór śmieci w przyszłym roku.

Kto będzie wywoził śmieci z Nowego Targu?

Piotr Starmach 03.12.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również