Kamery live
prognoza pogody

Nowa Strefa – dla trzech większych podmiotów

NOWY TARG. Do utworzenia nowej Strefy Aktywności Gospodarczej miasto przygotowywało się od kilku lat. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta podejmowała we wrześniu ubiegłego roku. Przystąpienie do prac umożliwiły jednak dopiero środki przyznane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w trzecim naborze.

Nowa Strefa – dla trzech większych podmiotów

Umowa między burmistrzem a Zarządem Województwa na dofinansowanie tworzenia nowej Strefy, kwotą prawie 7 milionów 300 tys. zł, została podpisana kilka tygodni temu.

– Urząd Marszałkowski, który organizował te konkursy, za każdym razem trochę zmieniał zasady mówi Wojciech Watycha, naczelnik wydziału rozwoju, urbanistyki i gospodarki nieruchomościami UM Nowego Targu. – My też mieliśmy pewne wątpliwości – przede wszystkim ze względu na koszty, jakie musimy ponieść na dozbrojenie terenu. Drogi, które będą obsługiwać nowe tereny inwestycyjne, już obsługują duże obszary, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ostatecznie zapadła decyzja, że w ten temat wchodzimy i stosunkowo niedawno umowa została podpisana.

Przeznaczony pod nową Strefę Aktywności areał to 5 hektarów. Nie jest to więc cały obszar b. NZPS „Podhale”. Chodzi konkretnie o 3 działki od strony ul. Ludźmierskiej, o łącznej powierzchni 5 hektarów. Ich wielkość jest różna – od niecałego hektara do ponad dwóch. W przypadku tej Strefy zamysł miasta jest inny niż przy Strefie na wschód od oczyszczalni ścieków. Po wykonaniu przewidzianych prac działki te nie zostaną wydzierżawione, lecz wystawione na sprzedaż. Ale najpierw muszą być ogłoszone przetargi i musi się dokonać proces inwestycyjny, który de facto już się rozpoczął. Wszystkie pozwolenia na budowę zostały wydane, dokonane są też zgłoszenia odpowiednich prac.

Zgodnie z harmonogramem, inwestycja ma się zakończyć w czerwcu 2023.

Całkowity koszt przygotowania Strefy to ponad 14 milionów zł. Udział funduszy unijnych w tym przedsięwzięciu przekracza więc połowę. A do organizowania sprzedażowych przetargów działek miasto może przystąpić jeszcze przed zakończeniem prac.

Ten proces przetargu jest dość długi i zakładamy, że w momencie kończenia prac inwestycyjnych będą podejmowane działania w celu sprzedaży tych nieruchomości – zapowiada naczelnik.

Miasto liczy, że każda z trzech działek znajdzie dużego inwestora. Na razie ten obszar funkcjonuje jako teren zielony. Infrastruktura techniczna – która będzie wymagała znaczącej poprawy – znajduje się natomiast w drogach obsługujących te nieruchomości. Ciągi wodne i kanalizacyjne trzeba będzie zmodernizować. To samo dotyczy dróg.

– Te drogi, które są na kombinacie, od dawna wołają o pomoc – przypomina naczelnik Watycha. – Wielokrotnie przedsiębiorcy zgłaszali, że one potrzebują pilnych napraw. Mamy przecież do czynienia ze spuścizną po b. NZPS „Podhale”. MZWiK włożył dużo wysiłku, by zinwentaryzować istniejące tam sieci, gdyż nie wszystkie były na mapach pokazane. Tak, że ogrom pracy wstępnej, projektowej był wykonany, a nie mniej pracy czeka nas, żeby to potem zrealizować, dozbroić. No i czekamy na nowych inwestorów. Panujący czas epidemii nie sprzyja terminom, więc nie tylko my, ale też instytucja zarządzającą ma świadomość, że ten termin może ulec jakimś korektom. Ale będziemy robić wszystko, żeby to w miarę szybko i sprawnie dopiąć i żeby powstawały nowe miejsca pracy w Nowym Targu.

Podejmując wyzwania związane z przygotowaniem nowej Strefy, miasto liczy, że ze sprzedaż terenu pozwoli ma na pokrycie wkładu własnego. W przyszłości, dzięki inwestycjom, które mogą powstać, budżet miasta będzie zasilany podatkiem od nieruchomości i z tytułu podatków dochodowych płaconych przez przedsiębiorców. Przekonuje o tym zresztą koniunktura widoczna na 10 hektarach za oczyszczalnią.

(asz)

Strefa aktywności gospodarczej na terenach byłego kombinatu. Podpisano umowę o dofinansowanie

Anna Szopińska 26.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
mk 16:19 26.03.2021

Panie Wojtku! Gdzie jest wąs???

Zobacz również