Kamery live
prognoza pogody

Naradzeni Policjanci

26 lutego 2016 11:12

W środę 24 lutego 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyła się narada roczna z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora dr Tomasza Miłkowskiego, Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera, Burmistrza Miasta Nowego Targu Grzegorza Watychy, Komendanta Powiatowego inspektora Rafała Leśniaka, jego zastępcy mł. insp. Roberta Bartosza oraz naczelników wydziałów komendy w Nowym Targu i komendantów komisariatów w powiecie nowotarskim.

Naradzeni Policjanci

Odprawę rozpoczął komendant Leśniak witając wszystkich zaproszonych gości, po czym przystąpił do przedstawienia stanu bezpieczeństwa w powiecie nowotarskim w roku 2015. Na koniec komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za dobre i bardzo dobre wyniki oraz włożony trud w wykonywanie swoich obowiązków.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w kilku słowach docenili pracę komendy na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz podziękowali za współpracę. Wszyscy zgodnie wyrazili również chęć wsparcia policjantów w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Na koniec głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji inspektor dr Tomasz Miłkowski, który w kilku słowach podsumował omówioną wcześniej analizę stanu bezpieczeństwa oraz podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki w roku ubiegłym oceniając dobrze i bardzo dobrze pracę nowotarskich policjantów. Kontynuując przemowę inspektor dr Tomasz Miłkowski wskazał priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2019. Jako główne zadania stojące przed małopolska policją w 2016 roku wymienił zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, szczyt NATO oraz utworzenie map zagrożeń, które mają na celu zaangażowanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa obywateli.

NT24TV 26.02.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również