PILNE

Jarosław Gowin – z wizytą i 3-milionową dotacją dla PPUZ

14 września 2020 12:19

Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu dr hab. Robert Włodarczyk, profesor Uczelni spotkał się dzisiaj z dr Anną Budzanowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andrzejem Gutem-Mostowym, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki oraz byłym wicepremierem i ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosławem Gowinem. Ministerialne władze przekazały na ręce rektora, dr hab. Roberta Włodarczyka, 3- milionowy czek.

Jarosław Gowin – z wizytą i 3-milionową dotacją dla PPUZ

Ten prezent to dotacja celowa z ministerialnego budżetu, przeznaczona wyłącznie na cele inwestycyjne. Powiększy ona 23-milionową już pulę środków przeznaczonych na to zadanie jeszcze w 2018 roku, wtedy w postaci obligacji skarbu państwa. Inwestycja pod hasłem Kampus Stary Szpital ma się stać faktem w perspektywie 2,5-letniej. W zmodernizowanym i rozbudowanym obiekcie Starego Szpitala znajdą stałą już siedzibę kierunki Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Teraz przed uczelnią – wierzę w to – lata dynamicznego rozwoju. Z całą pewnością rząd oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezależnie od tego w jakiej konfiguracji będzie funkcjonowało, a także osobiście pani dr Budzanowska – będą wspierać Uczelnię w Nowym Targu – deklarował minister. – Jestem przekonany, że uczelnia wyjdzie z powodzeniem z  tego wirażu w jakim się znalazła, a te drobne środki to tylko zapowiedź kolejnych, którymi  ministerstwo zasili  uczelnię.

Składając rektorowi wizytę przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, Jarosław Gowin gratulował mu zarazem objęcia funkcji, jak też uspokojenia nastrojów i położenia kresu sytuacji, która wystawiała na szwank autorytet uczelni. Mówił o planowanych podwyżkach dla dydaktycznej i administracyjnej kadry wszystkich szkół, zapowiadał także wsparcie ich inwestycyjnych zamierzeń.

Nowy rektor mówił z kolei o stabilnej sytuacji finansowej PPUZ, zamiarach rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowe kierunki i ambicjach przekształcenia „Podhalanki” w ośrodek akademicki.

Trzy miliony złotych z ministerstwa nauki pokryją 10 procent kosztów Kampusu Stary Szpital.  – Dla nas to są bardzo grube pieniądze, pozwolą nam one rozpocząć w sposób intensywny prace inwestycyjne  – zapewnił rektor.

Przedstawiając plany uruchomienia nowych kierunków – informatyki ekonomicznej i mechatroniki – oraz wyrażając zadowolenie z efektów dotychczasowej rekrutacji, mówił także o stawianiu na dydaktyczną jakość.

Ministrowi Gowinowi towarzyszył podczas tej wizyty wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu, pełnomocnik premiera do spraw promocji polskiej marki. Ze swej strony także deklarując wsparcie dla Podhalańskiej  Uczelni, podnosił on, że to właśnie tutaj, z racji położenia, powinny być prowadzone badania naukowe związane z turystyką i jej rozwojem.

(asz)

 

Anna Szopińska 14.09.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również