Kamery live
prognoza pogody

“Mieszkańcy czekają na te inwestycje”. Czy uda się rozstrzygnąć drugi przetarg na zadania wpisane w “Polski Ład”?

11 lipca 2022 13:16

Przed weekendem nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ponowionym przetargu na realizację dużego zadania inwestycyjnego, na które Miasto Nowy Targ otrzymało aż  16  mln zł dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. Chodzi o przebudowę takich dróg, jak Zacisze, Nadwodnia, Kokoszków Boczna, Oleksówki oraz utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach byłego kombinatu. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia  z powodu zbyt wysokich cen. W kolejnym wykonawcy wystąpili już z korzystniejszymi ofertami, wciąż jednak potrzeba dodatkowych 13 mln na realizację całości zadań. 

ul. Zacisze

Pierwszy, kwietniowy przetarg na realizację pakietu inwestycji został unieważniony przez miasto z powodu cen znacznie przekraczających kwoty, jakie zamierzano przeznaczyć na realizację zadań. Do pierwszego przetargu przystąpiła tylko jedna firma – Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu, która remont czterech miejskich ulic wraz z przebudową infrastruktury wyceniła na ponad 21 mln zł, natomiast utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach byłego kombinatu – na 28,5 mln zł. Kwoty, jakie miasto miało przeznaczone na realizację tych zadań wynosiły – odpowiednio – 11 i 13 mln zł. 

Drugi przetarg przyniósł korzystniejsze oferty cenowe, wzięła w nim też udział większa ilość oferentów. Największym zainteresowaniem cieszyło się “turystyczne” zadanie na Oleksówkach, gdzie planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników i modernizację parkingu. Chętne do realizacji są tutaj aż cztery firmy budowlane, a najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 mln 687 tys. zł zgłosił właściciel FHU Stanisław Kośmider z Rabki-Zdroju.

Parking pod Długą Polaną

Chęć realizacji pozostałych inwestycji wyraził jeden przedsiębiorca – firma SARIVO Infrastruktura sp. z o.o. z Krakowa. Prace na terenie byłego NZPS-u wyceniono tu na 20,6 mln zł, natomiast pozostałe cztery zadania – na ok. 19,4 mln zł. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, krakowska firma będzie realizowała w Nowym Targu cztery zadania inwestycyjne – prace na Oleksówkach najpewniej przypadną wykonawcy, który zaproponował niższą cenę.

Mimo, że drugi przetarg przyniósł korzystniejsze cenowo oferty, wciąż przewyższają one o ok. 13 mln zł kwoty, jakie miasto miało zabezpieczone na ten cel. 

-Mam nadzieję, że za drugim podejściem uda się rozstrzygnąć przetarg, chociaż oferty, które wpłynęły przekraczają środki zabezpieczone w budżecie miasta. Niestety sytuacja jest taka, że wszystko znacząco podrożało. Tak, jak w przypadku ul. Parkowej, gdzie dopiero za trzecim razem był efekt i uchwałą Rady Miasta zwiększono wydatki na tę inwestycję, tak samo tutaj, na najbliższą sesję będę wnioskował  do Rady o zabezpieczenie dodatkowych środków – mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha – Na szczęście będą to pieniądze, które trzeba będzie znaleźć w przyszłorocznym budżecie, a więc będziemy mieli czas na przygotowanie się do tego – czy to rozpisanie przetargu na udzielenie kredytu, bądź też znalezienie jeszcze innego źródła czy możliwości pozyskania finansowania.

Przypomnijmy, że na realizację w/w inwestycji, miasto pozyskało 16 mln zł z programu rządowego Polski Ład, jak również – w części dotyczącej utworzenia SAG na terenie byłego kombinatu – 7,2 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. 

-Szkoda byłoby zaprzepaścić  te pieniądze, które zostały nam przyznane, dlatego musimy zwiększyć zaangażowanie miasta – podkreśla burmistrz Nowego Targu – Nie wyjdzie niestety tak pięknie, że 85% będzie pokryte ze środków zewnętrznych, ale nawet jeśli będzie to montaż finansowy w systemie: 55% dotacji – 45 % wkładu własnego, uważam, że warto i optuję za tym, aby nie czekać. Mieszkańcy oczekują, że te inwestycje będą zrealizowane, bo długo się o nich mówiło – że są przygotowane dokumenty, że czekamy na środki zewnętrzne. Są te środki, sytuacja jest, jaka jest, ale miasto musi stanąć na wysokości zadania i przystąpić do tych potrzebnych inwestycji. 

ul. Nadwodnia

Na inwestycje związane z przebudową oraz budową kanalizacji, jak również modernizacją infrastruktury drogowej, czekają mieszkańcy z kilku różnych części miasta. 

-Dotyczy to głównie ul. Zacisze, gdzie mamy przebudowę i rozbudowę kanalizacji, a mieszkańcy też zmobilizowali się i przyłączają się teraz do sieci gazowej, jeszcze przed wykonaniem tego remontu. Jest to dojrzała i potrzebna inwestycja. Dalej ul. Nadwodnia, gdzie infrastruktura podziemna wymaga wymiany wodociągu, modernizacji i dobudowy niektórych przyłączy, a nakładka i chodniki również muszą być zrobione. Ul. Kokoszków Boczna – na końcowym odcinku mieszkańcy od wielu lat upominają się, czekają na tę kanalizację i na pewno będą zadowoleni, jeżeli znajdziemy pieniądze i rozstrzygniemy przetarg. Mamy jeszcze inwestycję na Oleksówkach, która wpisuje się w rozwój turystyki i tego rejonu, pomysłu “otwarcia na Gorce”, z remontem parkingu pod Długą Polaną. To wszystko myślę, że będzie dobrze przyjęte i będę proponował Radzie takie rozwiązanie – w przyszłym roku być może zwiększy ono zadłużenie miasta, ale te 13 brakujące miliony musimy znaleźć – twierdzi pan burmistrz. 

“Polski Ład” w Nowym Targu – 16 mln dofinansowania i duży przetarg na remonty dróg i infrastruktury

Ponad 7 mln zł dofinansowania na utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie NZPS

os 11.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również