Kamery live
prognoza pogody

Miasto przystępuje do programu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych zasadach

8 listopada 2022 17:42

Miasto Nowy Targ przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta. Poniżej publikujemy treść ogłoszenia urzędowego Urzędu Miasta Nowy Targ, skierowanego do mieszkańców miasta. 

Miasto przystępuje do programu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych zasadach

Zakupu preferencyjnego dokonuje się na wniosek o zakup preferencyjny.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

-wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla (zalecamy aby wniosek o preferencyjny zakup węgla składała ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która występowała o dodatek węglowy do OPS w Nowym Targu),

-gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta Nowy Targ,

-jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,

-nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236).

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238).


Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

-imię i nazwisko,

-adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,

-adres e-mail i obowiązkowo nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,

-sortyment (węgiel orzech lub groszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe,

-stosowne oświadczenia zawarte we wzorze wniosku,

-wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży lub uniemożliwi procedurę zakupu węgla.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Wniosek możesz:

-złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywa 1,

-przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP): /7b6sl73ik2/skrytka

-przesłać na adres:

Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest nieprawidłowe.

 

Do pobrania:

Wniosek o zakup plik MS Word 2007-365 (docx)

Wniosek o zakup plik PDF

 

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.

 

Jakie czynności podejmiemy w celu rozpatrzenia wniosku:

  1. sprawdzimy czy zgłosiłeś źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dla swojego gospodarstwa domowego,
  2. sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy – informacje te pozyskamy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu (OPS), który udziela tych dodatków,
  3. jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, w pierwszej kolejności zweryfikujemy czy spełniasz warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, to poinformujemy Cię o tym oraz przekażemy Twoje dane do Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, którego pracownicy skontaktują się z Tobą celem umówienia terminu i miejsca odbioru przygotowanego dla Ciebie węgla oraz podadzą szczegóły dotyczące płatności.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla, poinformujemy Cię o tym.

Opłaty:

-wniosek złożysz bezpłatnie,

-koszt węgla to 2 000 zł brutto za tonę,

-będziesz musiał samodzielnie odebrać węgiel i zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe Twoje zamówienie,

-nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.

Dane kontaktowe:

-telefon: 18 26-11-229,

-e-mail: [email protected]

-Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pokój 211, II piętro.

Informacje dodatkowe:

Dostępność węgla dla wnioskodawców uzależniona będzie od dostaw węgla z Polskiej Grupy Górniczej S.A.

os 08.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również